15 mars 2018

Hög kvalitet och kompetens avgörande när Apoteket valde PRI

Kvalitet och kompetens var mycket viktiga faktorer när Apoteket valde PRI för hanteringen av Apotekets Pensionsplan. Den omfattar 8 200 personer och det ger verksamheten inom pensionsadministration ett stort tillskott.

Våren 2017 valde Apoteket att göra en ny upphandling gällande administrationsbolag för Apotekets Pensionsplan. Efter flera år med samma leverantör ville Apoteket hitta nya möjligheter.
– Det är viktigt att fråga runt och göra ny upphandling, särskilt eftersom nya samarbetspartners kan ha mer att erbjuda än man kanske tror, säger Carina Strömberg, som arbetar med pensionsadministration på Apoteket AB.
Detta blev ett projekt där Apotekets pensionsspecialist, chefen för lön- och pensionsadministrationen samt jurister, inköpare och treasury samverkade.

Smidig övergång

Valet föll på PRI och i somras började arbetet med att föra över beståndet, vilket skulle vara klart till årsskiftet 2017/2018. PRI:s första pensionsutbetalning i Apotekets Pensionsplan gjordes den 25 januari. Via det nya samarbetet växer PRI:s pensionsadministration utanför ITP 2 i egen regi rejält i volym.
– Kvalitet och kompetens var viktigt när vi valde PRI. Vi ville även ha en samarbetspartner som hade sin verksamhet i Sverige. Sist men inte minst skulle priset vara rätt, sammanfattar Carina Strömberg.

Apotekets Pensionsplan omfattar 8 200 individer. Förutom ålderspension ingår ATP-kompensation, avgångs-, sjuk- och familjepension samt familjeskydd och barnpension. När beståndet överlämnades kom tidigare administratör, Apoteket och PRI överens om att PRI skulle fungera som projektledare.

– Vi kände att PRI visste vad som behövs i denna typ av process. Övergången gick också smidigt och tidplanen höll. Alla tre parter var öppna, tillmötesgående och kunde hantera de frågor som kom upp under arbetets gång, konstaterar Carina Strömberg.
– Ett extra plus var att PRI gick igenom hela beståndet. På så sätt fick vi en extra kvalitetskontroll och det kändes viktigt, fortsätter hon.

Riktad information

Som en del av övertagandet fick de drygt 8 000 individerna direktinformation om att PRI skulle ta över som ny leverantör.
– Även det här arbetet gick snabbt och smärtfritt, vilket underlättade för oss som arbetar med pensioner på Apoteket AB, betonar Carina Strömberg. Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med PRI. De tar arbetet på stort allvar, är engagerade och möter som sagt kraven på kompetens och kvalitet. 

(PRIs nyhetsbrev i mars 2018)