16 mars 2018

Skräddarsydda självservicetjänster

Att vi är pensionsspecialister vet de flesta, men hur många känner till att PRI utvecklar egna webblösningar? Ett exempel är webbtjänsten som snart används i ett tjugotal vinstandelsstiftelser. Den förenklar hanteringen.

Digitaliseringen ändrar förutsättningarna i många branscher. Så också hos PRI där målet är att digitalisera fler administrativa tjänster. Vad många kanske inte vet är att vi tar fram våra system- och webbtjänster via främst egna utvecklare som också har kompetens inom bland annat pension.
– I slutänden handlar det om att göra tjänsterna enklare för kunderna. Lösningarna ska vara så intuitiva att användarna kan hantera sina ärenden utan behov av assistans säger Stefan Arbrink, chef för Affärsutveckling inom PRI. Vi märker också att webbtjänsterna gör skillnad och bidrar till att kunder väljer oss. En annan fördel är att vi blir miljövänligare när post- och pappershanteringen minskar.

Smart självservice

Ett bra exempel är webbtjänsten för vinstandelsstiftelser. Vår kund Nordea var först med att erbjuda den i sin vinstandelsstiftelse. Under 2018 kommer tjänsten att vara på plats i ytterligare ett tjugotal av de vinstandelsstiftelser som är kunder hos PRI.

– Det är en självservicetjänst för andelsägarna, alltså för dem som fått tilldelning via stiftelsen. De kan administrera sitt innehav och via grafer följa hur det utvecklas, berättar Stefan Arbrink.
– Inloggningen görs enkelt och säkert via BankID. Användarna har tillgång till en nuvärdesvärdering av sitt innehav och kan följa historiken. De har också ett personligt arkiv där rapporter och olika besked sparas, fortsätter han.

Även utbetalningsprocessen sköts via webbtjänsten - val av belopp, dragning av preliminärskatt och mycket annat. Alla kontakter går via mejl, där användaren får notifiering när det finns ny information att hämta.

Koll på kraven

Stefan Arbrink betonar att det finns många fördelar med att egenutveckla IT-tjänster.
– Vi får kontroll över de behov och krav tjänsten ska möta, säger han. All kompetens finns hos PRI så att vi lättare kan matcha resurser och bemanning i utvecklingsprocessen.

Utvecklingen i många projekt sker i nära samarbete med kunderna. De agerar bollplank och ibland även ”testpiloter”, som ger sin bild av vad som krävs för att tjänsten ska bli ändamålsenlig.

(PRIs nyhetsbrev i mars 2018)