15 mars 2018

Webbtjänst med mervärde för St1

Webbtjänsten spelade roll när St1 valde ny samarbetspartner för sin vinstandelsstiftelse. PRI:s webblösning kändes attraktiv och modern. Så i vår kan St1:s medarbetare logga in för att hålla koll på vinstandelarna.

ST1 är energi- och drivmedelsbolaget som har nära 490 stationer i Sverige, men även driver egen raffinaderiverksamhet. I den svenska delen av denna finländska koncern har det funnits en vinstandelsstiftelse sedan 2012.
– Ungefär 330 medarbetare får idag tilldelning i vår stiftelse, som premierar goda arbetsinsatser, berättar Helena Malmros, redovisningschef inom St1.

Kunniga och proaktiva

För ett par år sedan valde St1 att se över stiftelseadministrationen och göra en ny upphandling. Stiftelsefrågorna tog en hel del tid internt och företaget ville hitta alternativ till den leverantör man då samarbetade med.
– Vi fick kontakt med PRI Stiftelsetjänst som var tydliga med vad de kunde och hade ett intressant erbjudande. Vi fick exempelvis bra rådgivning kring regler och stadgar och PRI var överhuvudtaget proaktiva i kontakterna med oss, säger Helena Malmros. Dessutom fanns det en webblösning som kändes attraktiv och modern.

Hösten 2016 tog PRI över administrationen av stiftelsen. När St1 nu summerar intrycken så är de positiva.
– Vi har fått en tydligare avlastning samtidigt som kommunikationen med PRI fungerar bra, konstaterar Helena Malmros. Och från våren 2018 kan våra medarbetare logga in och börja använda webbtjänsten. Det blir mer praktiskt och överskådligt för dem samtidigt som det minskar vår egen brevhantering och administration.

(PRIs nyhetsbrev i mars 2018)