11 december 2019

Ett gott år

Snart har ytterligare ett år gått och i skrivande stund tyder allt på att det blir ett bra resultat för vår verksamhet. Ett bra skaderesultat kombinerat med en bra avkastning på kapitalet är starkt bidragande orsaker. Men även inom den konkurrensutsatta verksamheten har tillväxten var varit mycket god. Fler och fler kunder har valt oss som administratör för sina pensionsplaner och stiftelser. Det är ett gott betyg till PRI som en helhetsleverantör av produkter och tjänster inom pension i egen regi.

Under de tre senaste åren har en av våra medarbetare, Rolf Byström, hållit föredrag om den svenska modellen, hur den vuxit fram och varför. Parternas sätt att hantera arbetsmarknadsfrågor är till stora delar unik och har varit en bidragande orsak till Sveriges framgångar som en betydande aktör på världsmarknaden. Detta har givit oss inspiration att sammanställa presentationen till en bok i mindre format ”Den svenska framgångsmodellen”. Den är en historiebeskrivning om hur arbetsrätt, kollektivavtal och pensioner bidragit till tillväxt i samhället. Boken ligger nu för tryck vi ser fram emot att sprida vår kunskap till en vidare krets.

God Jul och Gott Nytt År!

Jan Ahlström, vd PRI Pensionsgaranti

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar