26 mars 2019

Förmånsbestämd pension – nya möjligheter?

Varför erbjuds sällan förmånsbestämda pensioner och finns det behov av att bryta den premiebestämda trenden? Hade Svenska Kyrkan i så fall en lösning? Dessa och andra frågor kopplade vår pensionskonsult Hans Eklund grepp om när han träffade Nätverket för Pensionsspecialister.

Tecknandet av förmånsbestämda pensioner började minska redan för tjugo år sedan. Orsakerna till detta var en av de saker Hans Eklund fångade upp när han träffade Nätverket för Pensionsspecialister. Dessa specialister träffas några gånger varje år för att diskutera pensioner med viktiga makthavare och innovativa inspiratörer i branschen.

- En sak som bidrog till att förmånsbestämda pensioner försvann var att man under 1990-talet kom till rätta med den höga inflationen. I kombination med införandet av bonusprogram gav det ökade pensionskostnader för företagen, berättar Hans.

Till bilden hör även privatiseringen av vårdsektorn, där privata vårdgivare tog över anställda från offentlig sektor – anställda med kommunala pensioner som var låga i intjänat värde, men där kostnaderna för löner och pensioner ökade vid övergången till privat sektor. Dessutom drabbades Sverige av ett antal skandaler där höga chefer tvingades avgå, men ändå belönades med generösa pensioner, vilket bidrog till de förändringar som följde.

Hitta en kombination?

Förändringarna har gjort att premiebestämda pensioner idag är dominerande. Men det finns alternativ, eller i alla fall lösningar som legat på ritbordet och även kan öppna perspektiv framåt. Svenska kyrkan utvecklade för några år sedan en plan som byggde på en kombination av förmånsbestämt upp till en viss lönenivå och premiebestämt därutöver.

- Idén var bra men kom sannolikt för tidigt. Förmånsbestämd pension enligt Svenska kyrkans modell kan vara ett intressant alternativ, särskilt i ett läge där den premiebestämda pensionen inte lever upp till de anställdas förväntningar. Fördelen skulle vara att pension på lönedelar upp till en viss nivå skulle vara tryggare och mer förutsägbara för den anställde medan arbetsgivaren får en ökad kontroll på kostnaderna i förhållande till en rent förmånsbestämd pension.

Balansera trygghet och risk

- Ett inslag med förmånsbestämd pension tror jag dessutom skulle spela extra stor roll för anställda med lägre inkomster. En sådan lösning balanserar trygghet och risk på ett bättre sätt, vilket gynnar den som har mindre marginaler.

Hans betonar att en sådan pensionslösning samtidigt kan stärka upplevelsen av arbetsgivaren som långsiktig och ansvarstagande, vilket bidrar till att de anställda väljer att stanna kvar länge i företaget.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar