17 juni 2019

Försäljning, fusion eller omorganisation? Glöm inte pensionsskulden!

Förändringar i en verksamhet eller ägarförhållanden kan påverka pensionsskulden. Då finns vi till hands med stöd och råd. ”God kontroll lönar sig och det kan vi bidra till”, tipsar PRI:s Lars Stockhaus.

Förändringar som påverkar pensionsskulden kan handla om allt från omorganisationer, nedläggningar och fusioner till avyttringar, förvärv eller att en koncern får nya ägare.

- Bakom varje skuldförd ITP 2-pension finns en kreditförsäkring från oss, som det gäller att ta hänsyn till vid större förändringar, säger Lars Stockhaus, kreditansvarig inom PRI.

Underlätta tidsplaneringen

Borgensförbindelser, säkerheter och belåning är exempel på frågor som måste fångas upp.

- Ibland blir företagen lite förvånade när vi har synpunkter på de förändringar som görs, men vårt mål är alltid att underlätta och bidra till att rätt frågor hanteras i rätt tid.

Att ta kontakt med PRI i god tid är också det främsta tipset från Lars. PRI har lång erfarenhet och ger råd längs vägen, förenklar myndighetskontakter och stöttar företagen i arbetet som ska göras via färdiga formulär och checklistor.

- Vi utgår alltid från ”tänket” bakom en förändring och vill bidra till att den genomförs med god kontroll. Det lönar sig i längden och gör självklart också att pensionsskulden i slutänden hamnar på rätt ställe.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar