11 december 2019

IAS 19 – inför årsskiftet

Vi närmar oss årsskiftet och vet att det är stort fokus på ränteläge och inflation inför årets IAS 19-och US GAAP-beräkningar. Vi vill därför ge en kort uppdatering.

Ränteläge 30 november 2019

Jämfört med förra kvartalet har långräntorna gått upp något, men ligger fortfarande långt under nivåerna vid årsskiftet. Det handlar om cirka en procentenhet lägre diskonteringsränta, beroende på pensionsskuldens duration.

En sänkning av diskonteringsräntan ger en högre pensionsskuld innevarande år. Kostnaden påverkas först nästkommande år.

Inflation 30 november 2019

Marknadens långsiktiga förväntningar avseende inflationen har gått ner något sedan årsskiftet och var den 30 november cirka 1,8 procent. Denna justering nedåt har en skuldsänkande effekt.

Är du inte redan kund hos Aktuariella tjänster på PRI, tveka inte att kontakta Mårten Sundell på telefon 08-679 06 57 eller beställ en offert här

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar