11 december 2019

Outsourca pensionsstiftelsehanteringen?

Sakta men säkert. Så kan man beskriva outsourcingtrenden inom stiftelseadministration. Det som driver på är att stiftelserna vill säkra bemanning, kompetens och hantering av regelförändringar. Allt detta erbjuder PRI Stiftelsetjänst.

Idag finns det ett drygt sjuttiotal större pensionsstiftelser där majoriteten tryggar pensionsutfästelser inom ITP 2-planen. Sakta men säkert väljer företagen att outsourca administrationen av dessa stiftelser. Orsakerna bakom kan variera.

- I vissa fall handlar det om att stiftelsehanteringen ses som en ”udda fågel” i verksamheten. Därför vill man lägga ut den för att istället fokusera på kärnverksamhet. En annan drivkraft är att minska personberoendet och säkra bemanningen i hanteringen – inte sällan när de egna specialisterna går i pension, säger Per Håkansson, mångårig sakkunnig inom PRI Stiftelsetjänst.

Förändringar i regelverk och lagstiftning är också bidragande orsaker att välja en extern samarbetspartner.

- Här handlar det dessutom om en tilltagande ström av legala förändringar som kan kännas utmanande. Ett aktuellt exempel är EU:s andra tjänstepensionsdirektiv lORP 2, som beräknas vara infört i mitten av december i år.

Örat mot rälsen

PRI Stiftelsetjänst är marknadsledande inom stiftelseadministration och hanterar idag bland annat 20 större pensionsstiftelser inom ITP 2 i egen regi. Nya uppdrag har successivt tillkommit på senare år.

- Vi ser kanske inte att takten ökat, men trenden är som sagt tydlig och den dag en stiftelse väljer att lägga ut sin administration är vi en aktör man vänder sig till.

Den breda kompetensen och långa erfarenheten - i kombination med etablerade rutiner - är styrkor Per Håkansson lyfter fram. PRI Stiftelsetjänst fungerar i princip som stiftelsens ekonomiavdelning och hanterar även övriga formalia samt kontakter med myndigheterna.

- Vi utför återkommande tjänster i samma typer av verksamheter. Det säkrar kompetensen och rutinerna, säger han. En annan fördel är att vi följer hur regler, lagstiftning och praxis förändras. Vi har så att säga örat mot rälsen och vet hur branschen gör och tänker.

Smidig övergång

Att flytta över administrationen är en process som PRI gjort många gånger och därför har beprövade rutiner för. I grund och botten sker detta i två steg – först en gemensam genomgång av kundens administrativa arbete som sedan följs en överflyttning till PRI:s system och rutiner – detta i ett projekt som många gånger genomförs under en månad.

- Vi är projektledare och driver processen i alla steg, säkrar att det inte blir några glapp eller avbrott någonstans. Det ger oss kontroll hela vägen samtidigt som kunden kan känna sig trygg i att alla bitar faller på plats.

Vid sidan om övertaganden av hela stiftelseuppdrag så erbjuder PRI också stöd till kunder som fortsatt sköter sin administration internt.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar