11 december 2019

Hallå där Pehr Östberg, chef för partskontakter på Collectum

Vilken är den viktigaste pensionsfrågan för er?

För oss är insikten om betydelsen av tjänstepension alltid en viktig fråga, särskilt i ett läge när den allmänna pensionen får allt mindre betydelse. Därför driver vi på och försöker ständigt göra värdet av tjänstepension tydligt, exempelvis genom att fokusera på vilken roll avgifterna har. Tittar vi på var kapitalet finns i ITP-systemet så ligger rätt mycket kvar i gamla lösningar som jämförelsevis blivit allt dyrare i takt med de upphandlingar Collectum gjort. Det betyder att många konsumenter sannolikt har onödigt höga avgifter utan att veta om det, vilket gör det viktigt att även fortsättningsvis driva denna fråga.

Till bilden hör också att kunskaperna på pensionsområdet generellt sett är låga. Därför arbetar vi med bland annat Tjänstepensionens Dag, där vi informerar företag om vad de kan göra för att lyfta frågan om tjänstepension och göra den mer intressant för sina anställda.Pehr Östberg, Collectum

Hur berörs ni av att Svenskt Näringsliv, LO och PTK startar ett informationsbolag?

Vi ser positivt på initiativet att skapa en digital mötesplats eftersom det kan förenkla för arbetsgivare och försäkrade. Det finns exempelvis arbetsgivare med både arbetare och tjänstemän, som skulle vinna på att bara ha ett ställe att söka information på. Collectum och Fora har deltagit i förarbetena kring det som nu planeras och målet är att tillsammans göra något som är bra för kunderna. Vi vet ännu inte så mycket om detaljerna, men vi kommer naturligtvis bidra med den klokskap om kunder och systembygge som vi har.

Vilka omvärldsfrågor tycker du just nu påverkar pensionsagendan?

Ett exempel är de regulatoriska frågorna, där vi till följd av reglering på EU-nivå snart har två typer av försäkringsgivare – tjänstepensionsföretag eller försäkringsföretag. Detta kan få effekter för kunderna eftersom olika regler kan komma att gälla för dessa företag, både gällande kapitalkrav och informationskrav. Det innebär att kunderna på sikt kan få värdebesked och pensionsbesked som är ganska röriga. Som vi ser det är systemet svårförståeligt redan nu för en konsument och med de föreskrifter Finansinspektionen föreslagit riskerar bilden att kompliceras ännu mer.

Arbetsmarknadens parter driver och har drivit ett opinionsarbete för att få till ändringar i frågan och här medverkar Collectum med analyser och beslutsunderlag. Som vi ser det måste det vara enkelt att både vara tjänstepensionsföretag och kund i systemet. Och eftersom det redan finns väl fungerade lösningar för tjänstemännens pensioner så menar vi att det är onödigt att röra till detta via beslut vars konsekvenser man inte riktigt tycks förstå.

En annan omvärldsfråga gäller hållbarhet, som växer i betydelse bland försäkringsgivarna. Många av de produktändringar vi hanterar har bäring på just investeringarnas hållbarhet. Försäkringsgivarna vill ligga i framkant och leva upp till sina egna höga ambitioner på detta område. Inte minst eftersom frågan blir allt viktigare för slutkonsumenten.

Några övriga frågor med bäring på tjänstepension du vill lyfta?

Ska jag först peka på något hot så är det förstås den kroniska lågräntemiljön som gör det fortsatt svårt att långsiktigt få pensionspengarna att växa. Vad gäller möjligheter så tycker jag att uttagsplaneraren som är tillgänglig via Min Pension känns intressant. Denna typ av tjänst - där alla delar av pensionen sammanställs - öppnar nya möjligheter inför ett pensionsuttag. Den som närmar sig pensionering kan få den överblick de efterfrågar och kommer kunna planera sina uttag på ett enklare sätt. Just funderingarna på hur pensionen ska tas ut har blivit alltmer frekventa när den pension som tjänats in för nyblivna pensionärer består av fler och fler smådelar. Det blir dessutom mer och mer vanligt att den inarbetade pensionsåldern 65 år frångås och att olika delar av pensionen tas ut vid olika tidpunkter.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar