20 juni 2019

”Tempade uttag” – så påverkas företaget

Många väljer att göra temporära uttag av sin pension. Det påverkar företagets pensionsskuld och pensionsutbetalningar. PRI:s Jessica Edholm förklarar hur det hänger ihop och pekar på vikten av analyser och prognoser.

I dagligt tal kallas de ”tempade uttag”, men heter egentligen temporärt uttag av ITP 2-pension. Sådana uttag blev möjliga i ITP-planen 2007. Innan dess betalades ITP 2 ålderspension ut livsvarigt, det vill säga så länge personen lever.

- I ett temporärt uttag är den kortaste utbetalningstiden av ITP 2 ålderspension fem år och det går inte att ändra när utbetalningarna startat, berättar Jessica, som är företagsansvarig på PRI.

- Det är viktigt för pensionären att förstå att det kan bli stor påverkan på den totala inkomsten när den bestämda uttagstiden är uppnådd och tjänstepensionen är färdigutbetald.

Påverkar pensionsskulden och pensionsutbetalningarna

Med nuvarande beräkningsantaganden ökar företagets pensionsskuld momentant när någon väljer att ta ut sin ITP 2 ålderspension på kortare tid. Jessica betonar att arbetsgivarna inte kan påverka de anställdas val av uttagstid, men det gäller att förstå att tidsbegränsade uttag påverkar företaget. 

- I webbtjänsten är det möjligt att göra en analys av pensionsskulden, där förändringen av pensionsskulden på grund av kortare utbetalningstid framgår under rubriken ”temporär pension”. Vid en större förändring kan det vara bra att beräkna en ny prognos i webbtjänsten, för att se hur pensionsskulden och pensionsutbetalningarna påverkas framöver.

- En fördel för företaget vid temporära uttag av pension kan vara att när uttagstiden är uppnådd är all pension utbetald och arbetsgivarens ansvar upphör, säger Jessica.

Jessica upplever att medvetenheten om pensionen har ökat generellt. Webbsidor som www.minpension.se sammanfattar individers totala pensioner och har gjort att gemene man är mer påläst.

- Det skrivs också mycket om pension i media idag, vilket säkert påverkar den ökning av temporära uttag som vi ser, avslutar hon. 

Texten uppdaterades den 20 juni 2019. 

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar