17 juni 2019

Utbildningar som ger kunnigare kunder

”Hjälpa kunderna att förstå”. Så sammanfattar Annika Teljfors målet med PRI:s utbildningar. Och det är många som vill veta mer. De populära utbildningarna lockade förra året nära 300 deltagare.

De tre utbildningarna har funnits i ett tjugotal år. Dessutom genomför PRI varje år ett antal skräddarsydda utbildningar på plats hos olika företag och koncerner.

- Vi märker att utbildningarna gör skillnad, exempelvis genom att kunderna känner sig tryggare i sin redovisning av ITP 2 i egen regi, konstaterar Annika. Det är Annika som leder redovisningsutbildningarna tillsammans med sina kollegor.

- Att redovisa pension i egen regi förutsätter att man vet vad man gör, fortsätter hon. Här handlar det bland annat om att hantera budget, uppföljning och resultat. Mot den bakgrunden känns det bra att vi hjälper kunderna att förstå. Redovisningsutbildningen varvar teori och med praktiska övningar som inriktade på förståelsen för hur man kan redovisa.

Läs kommentarer från ett par deltagare här

Dela erfarenheter

I utbudet ingår även ”Tjänstepensioner ur ett arbetsgivarperspektiv” samt en utbildning om IAS 19. Utbildningarna genomförs vår och höst i Stockholm och Göteborg samt på våren i Malmö.

- Med utbildningarna visar vi vad PRI kan göra för kunderna – att vi har pensionskunskapen och kan fungera som ett bollplank i vardagen, både gällande HR- och redovisningsfrågor.

- Vi uppmuntrar alla att våga fråga eftersom det finns så mycket att vinna på att diskutera och utbyta erfarenheter – inte bara med oss från PRI, utan också mellan deltagarna som arbetar med samma frågor.

Vägvisande utvärderingar

Innehållet i utbildningarna anpassas successivt, bland annat på grund av förändringar i regelverk och lagar. En annan viktig sak som påverkar upplägget är de utvärderingar som deltagarna alltid gör.

- Här får vi många tips som hjälper oss att anpassa innehållet och övningarna. En fråga som vi lagt till på senare tid är översättningen mellan svensk redovisning och IAS 19, den så kallade ”bryggan”.

- Om vi förenklar någons sätt att arbeta, får deltagarna att förstå eller gör dem klokare har vi lyckats, säger Annika Teljfors. För egen del känner jag mig mest stolt när jag växer i min kunskap via dialogen med kunderna, till exempel när någon hör av sig en tid efter utbildningen och ber att jag ska hjälpa dem.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar