11 december 2019

Värdesäkring – påverkar pensionsskulden

Värdesäkringen av den förmånsbestämda ålderspensionen i ITP 2 är fastställd till 1,45 procent för 2020. Det här påverkar pensionsskulden per den 31 januari 2020.

Värdesäkringen kallas ibland också för pensionstillägg eller uppräkning. Det är Alectas styrelse som tar beslut i frågan och sätter nivån. Det görs under senhösten och ambitionen är att värdesäkringen ska motsvara förändringen i konsumentprisindex, KPI.

- PRI ideell förening har beslutat att följa Alectas beslut. Värdesäkringen omfattar de personer med ITP 2 som har intjänande, de som slutat sin anställning och de som idag får pensionsutbetalning. Den bakomliggande tanken med värdesäkringen är att kompensera för höjda priser.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar här