Även hösten blir annorlunda

Temat för ledaren i det senaste nyhetsbrevet var ”en annorlunda sommar”. Nu kan vi konstatera att också hösten kommer att bli annorlunda.

Till det som är annorlunda hör en rad positiva och spännande saker som ger nya möjligheter. En stor nyhet för oss är PRI:s förvärv av pensionsförmedlingstjänsten från SPP Konsult AB, som vi berättar mer om i en separat artikel. Pensionsförmedling har länge varit ett tillväxtområde inom PRI och via förvärvet fördubblas i stort sett vår verksamhet på detta område. Det här innebär också att vi får välkomna nya arbetskamrater till PRI, som bidrar med nya kompetenser och erfarenheter.

Vi har även en ny kollega i vår nya vd. Ta chansen att lära känna honom och ta del av hans reflektioner och tankar om framtiden i artikeln ”Med lyhördheten som ledstjärna” i detta nyhetsbrev.

Fånga behoven

Effekterna av corona har gjort att permitteringar hamnat högt upp på en del av våra kunders agenda. Den här delvis nya agendan följer vi noggrant för att kunna stötta och bistå på bästa sätt. Som en del i denna strävan tar vi under hösten kontakt med ett antal kunder för samla in kunskap och fånga upp på vilket sätt deras behov av PRI och våra tjänster kan ha förändrats.

Mer digitala

Att möteskultur, umgängessätt och samarbeten förändrats präglar vår verksamhet. En nyhet är att vi från i höst erbjuder digitala utbildningar i form av korta filmer som är tillgängliga via webbtjänsten. Detta är ett komplement som kommer att leva kvar också när vår vanliga utbildningsverksamhet återupptas, förhoppningsvis våren 2021.

Och apropå utbildningar så öppnar tekniken för fler möjligheter. Vi genomför varje år ett antal skräddarsydda utbildningar på plats ute hos våra kundföretag. Via webbinarier ser vi nu att denna verksamhet både kan breddas och förenklas. Att undvika resor för att genomföra eller delta i utbildningar ger tidsvinster, sparar kostnader och gynnar vår miljö. Förutom våra utbildningsfilmer genomför vi IAS 19-webbinarier under hösten. Vi öppnar också för andra typer av digitala träffar med kunder, där det återigen handlar om att fånga upp behov och tillgodose dem på rätt sätt

Så sammanfattningsvis må hösten vara annorlunda, men i många fall på ett positivt sätt som ger möjligheter. Inom pensionsförmedling ser vi ett större och starkare PRI och vi lägger mycket kraft på att vara lika lyhörda och tillgängliga som vanligt – trots att allt inte är som vanligt.

Annelie Jonsson, chef Marknad

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar