16 mars 2020

Avgångspension – enkel, smidig hantering hela vägen

Tydliga, likvärdiga villkor och bra kostnadskontroll för arbetsgivaren. Det är några av fördelarna med avgångspension. Det vet Unionen som använt denna pensionslösning för att exempelvis hantera övertalighet. Administrationen bakom är smidig och sköts via ett samarbete mellan PRI och Alecta.

I Unionen finns regler för när och i vilka situationer man kan få avgångspension. Ett exempel gäller i hanteringen av övertalighet, som var aktuellt när fackförbunden SIF och HTF gick samman och bildade Unionen för ett antal år sedan. Dessutom kan anställda vid en viss ålder och med vissa definierade arbetsuppgifter begära att få denna typ av pension. Under tiden fram till den normala pensionsåldern utgår då avgångspension istället för lön.

Flera fördelar

- Att erbjuda avgångspension är en bra lösning för både medarbetaren och organisationen. Det är ett tydligt erbjudande med kända villkor, som visar vad den anställda kan förvänta sig. Och för organisationen är en ytterligare fördel att kostnaden är enkel att förutse, säger Martin Månsson, HR-specialist inom Unionen.

Anställda kan som sagt också själva begära att få avgångspension, men intresset för detta har med tiden minskat.

- Idag är våra medarbetare betydligt mer intresserade av att fortsätta arbeta även efter 65 år fyllda. Det beror förmodligen på den allmänna samhällsdiskussionen om att vi alla behöver stanna längre i arbetslivet, men också på att allt fler vill stanna kvar och göra nytta i en idéburen organisation som vår.

Väl fungerande samarbete

I snitt brukar en avgångspension motsvara 70 till 75 procent av lönen fram till 65 års ålder och grundas på slutlönen. När ett beslut fattats och den anställda godkänt erbjudandet köper Unionen grunden i avgångspensionen av Alecta. Det är upp till 65 procent av totalsumman. Resterande del förmedlas av PRI. Den anställda behöver bara fylla och skicka in en blankett med kontonummer och skattesats och får sedan avgångspension från bägge bolagen.

- Samarbetet mellan Unionen, Alecta och PRI är väldigt enkelt och väl fungerande. Vi har avstämningsmöten ett par gånger om året för att bland annat säkra att informationsflödet fungerar som det ska, att fullmakter är på plats och att beräkningsmodellerna stämmer.

- Och från PRI får de anställda enkel och tydlig information om PRI:s roll och de nivåer och summor som är aktuella, säger Martin Månsson.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar