15 juni 2020

Effekter av korttidspermitteringar

Begränsningsregler för löneökningar inom ITP 2

Med anledning av korttidspermitteringar har parterna inom ITP-avtalet beslutat att begränsningsreglerna för lönehöjningar fem år före pensionsålder inte gäller om:

  • Företaget söker och får statligt stöd.
  • En anställd med mindre än fem år kvar till pensionen permitteras för att sedan återgå till full tjänst och lön registreras som full lön av Alecta. Detta förutsätter att företaget sänkt anmäld lön till Collectum under tiden för permittering.

På både Alectas och Collectums webbplatser finns mer information samt frågor och svar. 

Påverkan på pensionsskuld ITP 2 för företag med aktivt intjänande

I webbtjänsten presenterar PRI prognoser över pensionsskuldens utveckling ett antal gånger per år. Den senaste prognosen beräknades i slutet av maj. Om företaget rapporterat in lägre löner till Collectum på grund av korttidspermitteringar kan den prognosticerade pensionsskulden vara för låg, givet att de anställdas löner senare återgår till tidigare nivåer. Har du frågor om detta? Välkommen att kontakta din företagsansvariga.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar