8 december 2020

Hållbarhet för Sandviks pensionsstiftelse

Vi har frågat tre pensionsstiftelser hur de arbetar med hållbarhet i sina investeringar. Här berättar Kenneth Norling, ansvarig för Sandviks pensionsstiftelse.

– I dagsläget har vi ingen formaliserad strategi för hållbarhetsarbetet i stiftelsen, men det pågår ett arbete, berättar Kenneth. Sandvik som bolag har en väldigt klar målsättning för sitt hållbarhetsarbete med en tydlig agenda var man vill vara år 2030, och där vill stiftelsen följa med i utvecklingen, berättar Kenneth.

- Jag kan inte säga att våra investeringar idag är hundra procent hållbara, fortsätter han. Inom två år kommer vi dock att ha en tydligare strategi för hur vi ska jobba med hållbarhet, även om vi ligger väldigt bra till via den screening vi nu har.

Betygsätter investeringar

Pensionsstiftelsen samarbetar med en extern part i kapitalförvaltningen, som regelbundet screenar majoriteten av alla investeringar. Dessutom betygsätts investeringarna efter hur hållbarhetsinriktade de är samt analyseras utifrån ESG, som står för Environmental, Social and Governance.

- När vår externa part screenar förvaltarna så är det flera olika kategorier de tittar på. ESG är ett brett område med flera parametrar som följs upp, alltifrån hur förvaltaren jobbar med miljöfrågan till hur de hanterar sitt ägande, bland annat om de är en aktiv ägare som röstar på bolagsstämmor.

Stiftelsen utvärderar hela tiden förvaltarna för att se hur långt de kommit i sitt hållbarhetsarbete - om de exempelvis implementerat hållbarheten i sin investeringsprocess eller inte, viket de oftast har.

Policy tydliggör

Det finns inte någon typ av placeringar som Sandviks pensionsstiftelse exkluderar. Men i det policyarbete som nu pågår kommer man även att ta ställning till om det ska finnas en tydligare exkludering i policyn. Dessutom följer stiftelsen utvecklingen för att säkra att det inte görs investeringar i branscher som är kontroversiella. Samtidigt betonar Kenneth att det idag är svårt att hitta förvaltare som faktiskt aktivt går in i denna typ av branscher. Förvaltare som skrivit under till exempel UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) har svårt att investera på ett sådant sätt.

– Personligen tycker jag inte det är svårt att välja mellan investeringar som är hållbara och inte. Hållbarhet och bra avkastning går hand i hand. Tittar man på vart samhället är på väg så är det nästan en hygienstämpel för ett bolag idag att driva sin business på ett hållbart sätt. Ska vi ta tillvara de här krafterna i ekonomin och i samhället så måste vi vända verksamheten åt det hållet, annars kan man inte skapa en bra avkastning framöver, säger Kenneth Norling.

- Vi förvaltar ju långsiktiga pengar och försöker förstås hitta de långa trenderna som kommer att hålla i sig över tid. Tittar vi 20 - 30 år framåt ser man helt andra saker än vad som är möjliga att göra imorgon, avslutar han. 

Läs även om Konsumentkooperationens pensionssstiftelse

Läs även om Ericssons Pensionsstiftelse

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar