17 mars 2020

Enkät om Särskild löneskatt inom IAS 19 (IFRS)

Många företag som redovisar pensionsåtaganden enligt IFRS (IAS 19) upplever löneskatterapporteringen som komplex och teknisk.

PRI har i dag cirka 40 procent av den svenska IAS 19-marknaden och vi vet av erfarenhet att det förekommer flera olika metoder för hantering av särskild löneskatt.
Vi har skickat ut en enkät till våra kunder som handlar om löneskatterapporteringen inom IAS 19. Vårt syfte med denna enkät är att samla in underlag till ett frukostseminarium i höst där vi kommer att presentera resultatet av enkäten och dela med oss av vår metod och våra erfarenheter inom området.

Vår förhoppning är att du vill vara med och bidra med er erfarenhet. Skicka din mejladress till aktuariella.tjanster@pri.se så mejlar vi en länk till enkäten samt en inbjudan till frukostseminariet så snart tid för detta är bokad.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar