8 december 2020

Finansinspektionens beslut kring ränta för 2021

Finansinspektionen bestämmer årsvis vilken ränta som ska användas för att beräkna pensionsskulder tryggade enligt Tryggandelagen.

De har fastställt räntefoten enligt följande för år 2021:

  • -0,1 procent för utfästelser som ej har garanterad värdesäkring. År 2020 var motsvarande räntefot 0,3 procent.
  • -1,4 procent för utfästelser med garanterad framtida värdesäkring. År 2020 var motsvarande räntefot likaledes -1,4 procent.

Den nya räntan gällande utfästelser för ej garanterad värdesäkring fortsätter därmed att sjunka. Pensionsskuldernas storlek kommer relativt sett att fortsätta öka då en lägre ränta medför en högre skuld. Den nya räntan gäller skuldberäkningar för bokslutsåret 2021, men kan användas även för beräkningar per den 31 december 2020.

Observera att det här inte gäller ITP 2. 

Läs även om värdesäkring av ITP 2 i egen regi

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar