8 december 2020

Hållbarhet för Konsumentkooperationens pensionsstiftelse

Vi har frågat tre pensionsstiftelser hur de arbetar med hållbarhet i sina investeringar. Här berättar Katrin Röcklinger, vd för Konsumentkooperationens pensionsstiftelse.

– Vi ser ingen konflikt mellan god avkastning och hållbara val. Vi förvaltar kapital på lång sikt och är övertygade om att välskötta bolag som integrerar hållbarhet i sin affärsmodell över tid presterar bättre än bolag utan fokus på hållbarhetsfrågor. Hållbarhet och framgångsrika företag går hand i hand, och det är väldigt glädjande, säger Katrin.

– Stiftelsen vill vara med och påverka så många som möjligt att bli bättre på att ta sitt ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption, snarare än att välja bort.

Alla investeringar följer stiftelsens placeringskriterier och är därmed hållbara. Men vi arbetar kontinuerligt med att stärka hållbarheten, bland annat genom att reducera portföljens koldioxidavtryck. Ett exempel på det är att vi har sett över vår utländska aktieportfölj. Vi halverade antalet innehav och behöll investeringarna i bolagen med bäst hållbarhetsbetyg. Samtidigt halverade vi innehaven i energisektorn och minskade koldioxidavtrycket betydligt.. Färre innebär också att det är lättare att engagera sig i dialoger med bolagen och det tycker vi är positivt.

Ansvarsfull riskstyrning, ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande

Pensionsstiftelsens övergripande mål är att generera god avkastning och att ha en ansvarsfull kapitalförvaltning. För att lyckas med det arbetar vi utifrån tre huvudprinciper; ansvarsfull riskstyrning, ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

– Vi har också ett antal etiska placeringskriterier som styr våra placeringar. Dessa är uppdelade i uteslutande respektive påverkande-kriterier. Våra uteslutandekriterier delas in i verksamhetsbaserade (tobak och kommersiell spelverksamhet), normbaserade (kontroversiella vapen och sådant som bryter mot internationella normer och konventioner) och riskbaserade (vi utesluter exempelvis bolag där mer än 30 procent av omsättningen kommer från kolbrytning och kolförbränning).

De påverkande kriterierna styr arbetet med att påverka företagen vi investerar i. Våra påverkande kriterier grundar sig på FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Hållbarhet högt upp på agendan

– Avslutningsvis kan jag säga att hållbarhet står högt upp på vår agenda. Vi märker också ett starkare tryck från lagstiftare, de arbetsgivare som tryggar sina pensionsutfästelser i stiftelsen och indirekt deras anställda när det gäller vikten av att agera och investera hållbart.

Läs även om Sandviks pensionsstiftelse

Läs även om Ericssons Pensionsstiftelse

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar