8 december 2020

IAS 19-koordinering ökar kvaliteten och tryggheten

Fräschare och vassare information på webbplatsen om ett allt viktigare område. Aktuariella tjänster flyttar fram positionerna och lyfter fram arbetet med IAS 19-koordinering ännu mer – ett arbete som säkrar kvaliteten på kundens internationella pensionsredovisning och ökar tryggheten internt.

Aktuariella tjänsters uppdaterade del av webbplatsen sjösattes i början av november. Här förtydligas vad som erbjuds och vilken betydelse tjänsterna har för kundföretagen.

- Vi passar också på att bygga ut informationen om IAS 19 internationell koordinering. Detta är ett område som blir allt mer aktuellt – både bland företagen och bland deras revisorer, då även intresset hos aktieägarna om pensionsredovisningen har ökat, säger Martin Gill, kundansvarig och aktuarie inom PRI.

Sparar tid och energi

Han poängterar att företagen både sparar tid och energi genom att anlita PRI. Frågor om IAS 19 och rapportering över flera länder är krävande och om det hanteras internt innebär det allt som oftast att några av företagens mest seniora medarbetare måste ta ansvar för arbetet. Något som alltså kan vara tidskrävande, särskilt i stora internationella bolag där uppgifter från enheter i många länder ska hämtas in och kvalitetssäkras för att i slutänden bli notupplysningar i årsredovisningen.

- Genom att anlita oss frigörs således tid som företagens medarbetare istället kan lägga på den egna kärnverksamheten.

Ge en kontinuitet

Men vilka är då PRI:s styrkor på detta område? Martin Gill lyfter först fram den långa erfarenhet och höga kompetens som finns bland PRI:s medarbetare inom aktuariella tjänster.

- Eftersom vi inom PRI arbetar med både pensionsadministration och kreditförsäkring har vi en lång relation med de allra flesta svenska multinationella företag och kan förutsättningarna i deras verksamheter, fortsätter han.

En annan konkurrensfördel är PRI:s relativt låga personalomsättning som gör att kunderna kan räkna med att få en bra kontinuitet i arbetet med sin IAS 19-koordinering.

- Kunderna jobbar med samma kontaktpersoner över tid och kontinuiteten gör att vi alltid kan driva och leverera en tydlig, strukturerad process, vilket många uppskattar.

PRI:s ökade fokus på IAS 19-koordinering kommer i ett läge när intresset för detta område ökar, dels eftersom PRI:s tjänster blir alltmer kända, dels eftersom det sker förändringar i företagen.

- Det finns en strävan efter att effektivisera allt man gör. Det innebär att företagen är mer öppna för att lägga ut viss hantering på externa specialister. Vi ser också att de vill slippa att bli beroende av nyckelpersoner internt och av det skälet outsourcar vissa tjänster.

- Sedan finns det också en påverkan utifrån, där bland annat revisorerna vill ha bevis för att det finns en kvalitetskontroll också i pensionsredovisningen.

Allra sist då Martin, har nu några tips till företag som funderar på att ta extern hjälp med sin IAS 19-koordinering?

- Ta kontakt med oss på PRI. Vi har kunnandet, är flexibla och lyhörda samt kan utlova en smidig process som anpassas till företagets behov.

Läs mer om Aktuariella tjänster här

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar