22 september 2020

IAS 19 – regler för hantering av särskilda händelser

Från januari 2019 gäller nya regler inom IAS 19 för när en särskild händelse uppstår, exempelvis inlösen, omorganisation eller planförändring. På grund av den pågående pandemin har en del företag vidtagit åtgärder som eventuellt behöver beaktas med anledning av de nya reglerna.

Omvärdera hela kollektivet

Reglerna påverkar framför allt rapporteringen av pensionskostnaderna inom IAS 19. Tidigare räckte det med att fokusera på den del av kollektivet som direkt berördes av förändringen. Med de nya reglerna ska framtida pensionskostnader omvärderas för hela kollektivet, baserat på de beräkningsparametrar som gäller vid tidpunkten för händelsen. Om marknadsräntor eller beståndsdata förändrats under året kan detta ge betydande förändringar av pensionskostnaderna.

Vet ni att en särskild händelse är på gång i koncernen? Då rekommenderar vi att ni ta kontakt med er kundansvariga för att diskutera eventuella konsekvenser. Du kan också kontakta oss på aktuariella.tjanster@pri.se.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar