22 september 2020

Med lyhördheten som ledstjärna

Han har jobbat med försäkringar och pensionslösningar i många länder och företag. Betonar vikten av att lyssna och ta intryck i arbetet med att utveckla en verksamhet. Möt Jonas Jonsson som tagit över stafettpinnen och sedan i juni är ny vd för PRI.

Berätta om din bakgrund och vad du arbetat med tidigare.

I grunden har jag en universitetsexamen i matematik och ekonomi. Jag har arbetat utomlands länge och började karriären på Skandia, där jag hjälpte till att etablera liv- och fondförsäkringsverksamhet i flera olika länder i Europa och Latinamerika. Jag var kvar i Skandia i 18 år och jobbade då även med finansfrågor som CFO för deras division Europa och Latinamerika. Från 2006 arbetade jag på olika vd-poster, från Skandia i Colombia till Centraleuropa med bas i Berlin. Därefter var jag försäkringsansvarig inom Swedbank och nu senast har jag ansvarat för livförsäkringsverksamheten i den spanska koncernen MAPFRE. Så det har varit många roller där jag fått möjlighet att utveckla olika pensions- och livförsäkringsverksamheter, det vill säga verksamheter som ska hjälpa kunderna att säkra upp om något oväntat inträffar, men också säkra en bra ekonomisk trygghet.

Vad lockade dig med PRI?

När möjligheten att arbeta i PRI dök upp kändes den jättespännande. Dels för att kreditförsäkringsverksamheten har en så systemkritisk funktion, dels för att det är ett ömsesidigt bolag med så mycket kunskap från olika delar av pensions- och försäkringsmarknaden – både i styrelsen och i den övriga organisationen. En tredje sak som lockade mig är PRI:s starka koppling till alla kundföretagen. Sist men inte minst har företaget också nya, intressanta affärsmöjligheter.

Vilka är dina första intryck av företaget?

Ett starkt intryck är den spetskompetens som finns i organisationen. Den hade jag ju en känsla av innan och den känslan har verkligen bekräftats nu när jag börjat jobba. PRI:s systemkritiska betydelse har också blivit tydligare för mig. 

Vad kännetecknar dig som chef och ledare?

För mig är det viktigt att ha respekt för olika personers åsikter - att lyssna in ordentligt och sträva efter att ha en mångfald i organisationen som möjliggör en bredd i åsikter och uppfattningar. Och även om alla åsikter inte kan få genomslag så är detta med respekten alltid en utgångspunkt för mig och därefter är det ”exekution” som gäller. En annan sak jag tror kännetecknar mig är att jag är en positiv person, som kan driva en organisation framåt och se positivt på den utveckling som sker. Detta synsätt tycker jag är viktigt i förhållande till medarbetarna och självklart också för att i slutänden åstadkomma förändringar. Jag har ju jobbat länge och i olika organisationer så jag känner mig även trygg i att jag inte behöver vara inne och detaljstyra, utan att istället kunna lita på alla duktiga personer i verksamheten.

Är det någon omvärldsfråga som känns särskilt viktig för PRI?

Vår verksamhet påverkas av en rad regleringar från myndigheter och andra aktörer. En generell utmaning är att uppfylla dessa regleringar på ett sätt som samtidigt förenklar för våra kundföretag. Här finns det nog inte några enkla lösningar, men vår ambition är att hantera alla yttre krav på ett sätt som kunderna inte uppfattar som något negativt. Och sett ett i större perspektiv har det hänt mycket i världen omkring oss. Jag tänker då på ränteutveckling, regelverk och nu senast corona, vilket gör att vi precis som alla andra företag måste fortsätta att vidareutvecklas. Ett PRI 2.0 helt enkelt!

Apropå utveckling nämnde du att det finns nya affärsmöjligheter – kan du ge något exempel?

Under senare år har PRI byggt upp en mycket bra kompetens och struktur inte bara inom kreditförsäkring, exempelvis på områden som stiftelser, utbetalningar och många andra tjänster kring pensioner. Det här ska vi bygga vidare på, bland annat genom att effektivisera och digitalisera så att vi också kan ta fler affärer. Ett aktuellt exempel på nya affärer är för övrigt att vi nyligen tagit över delar av SPP Konsults verksamhet inom pensionsutbetalningar. Och apropå digitalisering kan vi konstatera att PRI gjort riktigt snygga lösningar vad gäller vinstandelsstiftelser, som vi vill vidareutveckla. Lika viktigt blir det att fortsätta i samma riktning inom andra områden, där vårt gemensamma mål är att det alltid ska vara enkelt att vara kund hos PRI.

Ser vi till den så kallade konkurrensutsatta verksamheten har intäkterna på tio år ökat från 13 miljoner kronor till cirka 100 miljoner kronor. Tillväxten under Jan Ahlströms ledning har således varit fantastisk! Detta ska vi självklart slå så vakt om. För nu gäller det att vi som tar över stafettpinnen tar sikte på var vi ska befinna oss 2025 och framåt.

Kan du peka på något specifikt du vill hinna förverkliga under 2020?

Det känns viktigt att försöka träffa så många kunder som möjligt.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar