16 mars 2020

Möt jobbonären – den jobbande pensionären

Jobbonär – är begreppet bekant? Om inte så handlar det om personer som valt att både jobba och ta ut pension. Alecta har tittat närmare på ett fenomen som blir allt vanligare. Företaget har även pejlat hur dagens 20-åringar ser på pensioner.

Det var förra våren som Alecta gjorde en undersökning av hur pensioneringsprocessen ser ut. Allt fler väljer att fortsätta arbeta efter 65 och Alecta ville förstå drivkrafterna bakom.

- Från politiskt håll vill man förmå människor att arbeta längre upp i åren för att tackla den snabbt ökande medellivslängden. Men trenden att allt fler jobbar efter 65 har vi sett under ett antal år, redan innan de politiska utspelen om höjda åldersgränser i pensionssystemet, säger Frida Norrgrann, kundansvarig inom Alecta.

Idag väljer var tredje svensk att arbeta till 68 års ålder samtidigt som de plockar ut pension och andelen ökar. En viktig upptäckt i undersökningen är att de allra flesta inte jobbar efter 65 för att de måste av ekonomiska skäl, utan för att de vill. Pensioneringen sker heller inte från en dag till en annan, utan är en process där fler och fler blir jobbonärer, alltså arbetar samtidigt som de tar ut pension.

- Det handlar om att man trivs på jobbet, tycker att det bra för hälsan att inte sluta jobba helt och för att hålla sociala relationer levande.

Bättre planering

Alecta gör ett tiotal undersökningar eller analyser av denna typ varje år. Här pejlas allt från politiska beslut och avtalsrörelser till konjunkturen, företagande och arbetslöshet. Genom att förstå hur dessa saker kan påverka kommande pensioner så blir det lättare för Alecta att planera för dem.

- Ett konkret exempel är studien om pensioneringsprocessen. Där förstod vi hur viktigt det är att kunna pausa sin tjänstepension. Om den växande gruppen av jobbonärer skulle vilja gå upp i arbetstid tycker vi att de ska kunna pausa uttaget av sin tjänstepension till dess att den gör mer nytta. För det krävs en ändring i inkomstskattelagen så det för vi en dialog med beslutsfattare om nu.

Oro för framtiden

En annan undersökning som Alecta gjort fokuserar på unga människors syn på pensioner. Pensioner har aldrig varit en top of mind-fråga för dem som nyss kommit ut i arbetslivet eller förbereder sig för det. Alectas undersökning visar att detta håller på att ändras.

- Pension är en närvarande fråga även hos 20-åringar. De är väldigt oroliga för sin kommande pension, till stor del beroende på att de genom media fått intrycket att systemet inte kommer att fungera när de blir gamla, konstaterar Frida Norrgrann. Det leder till att de lägger en extremt stor börda på sig själva att ordna sin kommande ekonomiska situation, vilket syns i att privat pensionssparande ökat stort.

Baserat på resultaten från undersökningen avrundar Frida Norrgrann med några tips för att underlätta dialogen om pensionen.

- Alla i pensionsbranschen bör arbeta med att öka kunskapen om systemet. Även arbetsgivarna kan göra en stor insats genom att våga prata pension, också med dem som är 25 år. Det finns ett stort intresse för frågan. Idag finns det dessutom en mängd bra tjänster som kan underlätta, till exempel Minpension och Ersättningskollen, säger hon. Vi måste också sluta skrämma upp svenskarna med att systemet inte fungerar.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar