9 december 2020

Ny premiemodell med riskexponeringen i centrum

Vid årsskiftet inför PRI Pensionsgaranti en ny premiemodell. Den baseras på vilken riskexponering ett kundföretag förknippas med, och blir därmed mer rättvis. Den nya modellen gör dock inte att det totala premieuttaget ändras. Däremot kan premien höjas eller sänkas för enskilda företag.

Diskussionen har pågått länge inom PRI och vid årsskiftet är det alltså dags att byta till en ny premiemodell för ITP 2 i egen regi. Det berör ungefär 90 procent av PRI:s kunder. Den nya modellen implementeras på två år. Under 2021 slår förändringen igenom på hälften av premien, för att vara helt genomförd  2022.

- Vår tidigare premiemodell var inte riskdifferentierad, vilket är ovanligt. Nu anpassar vi oss till hur det ser ut i de flesta banker och andra försäkringsbolag, poängterar Kennet Bergh, kreditchef inom PRI. 

Fokus på risker

Den stora nyheten är att premien nu kopplas till den riskexponering ett kundföretag förknippas med och som – om en skada skulle inträffa – utmynnar i inlösen. Den tidigare premiemodellen baserades på kundens bokförda pensionsskuld, medan modellen successivt övergår till att baseras på PRI:s försäkringsansvar, alltså den beräknade inlösenkostnaden, samt ställda säkerheter. Till saken hör att differensen mellan bokförd pensionsskuld och PRI:s inlösenkostnad idag är stor.

- I snitt är vårt försäkringsansvar 1,8 gånger högre än bokförd pensionsskuld och det är dessa förutsättningar den nya modellen bygger på, säger Kennet Bergh. Samtidigt vill jag understryka att det totala premieuttaget inte ökar via denna modell.

PRI:s försäkringsansvar har successivt ökat under lång tid. Samtidigt har riskarbetet i hela finanssektorn hamnat mer i fokus på senare år. Därför är PRI:s riskhantering ett område som Finansinspektionen noggrant följer upp idag, vilket också bidrar till att driva fram förändrade arbetssätt och styrning av verksamheten.

Rabatt på fler sätt

Även om den nya modellen alltså inte ökar det totala premieuttaget kan premien höjas eller sänkas i enskilda företag, just beroende på hur riskexponeringen ser ut. Höjningar blir främst aktuella i företag där den bokförda skulden varit täckt av stiftelse eller bankgaranti och därigenom nästan uteslutande betalat en reducerad premie.

- Parallellt utökar vi möjligheten att få rabatt på premien genom att ställa säkerheter. Tidigare har företag med stiftelser eller bankgarantier kunnat få rabatt, men nu kan även pantbrev och företagsinteckningar ge premierabatter.

Liksom tidigare kommer de överskott som PRI genererar att gå tillbaka till kunderna i form av återbäring.

- Senast vi lämnade återbäring var 2014, men när balansräkningen så tillåter kommer vi att göra det igen, säger Kennet Bergh. 

Läs tidigare artikel om vad försäkringsansvar är

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar