16 mars 2020

Osäkra och kanske nya tider

Det är svårt att undvika ordet ”Corona” i dessa dagar. Dagligen väller det in ny information som delvis är faktabaserad, men även är rena teorier. Det vi inte kan bortse från är att det är på allvar och att myndigheter och företag gör vad de kan för att minska spridningen.

När jag skriver detta har vi haft ett ordentligt fall på de finansiella marknaderna. Frågan som uppstår är hur vi som företag påverkas? I ett kort perspektiv blir det en värdeminskning på våra tillgångar. Det kan vi leva med, speciellt då på kort sikt. Men kombinationen med sjunkande långräntor är oroande för hela pensionsbranschen.

PRI säkerställer att företagens pensionsåtaganden uppfylls även om de kommer på obestånd. Vi har en lång historia av goda resultat och svenska företag har klarat sig väl under tidigare konjunktursvängningar. Vi kan bara hoppas att man lyckas bromsa smittan så att företagen och produktionen kommer ikapp snarast möjligt. Men givetvis sätter denna händelse spår i tillväxten. En konjunktursvängning kan främst påverka specifika branscher och underleverantörer. PRI är ett välkonsoliderat och motståndskraftigt företag, men det finns all anledning till vaksamhet tills vi vet den verkliga omfattningen av Corona-viruset. Förhoppningsvis är denna ledare inaktuell när du läser detta, men just nu känns det som att osäkerheten ännu dominerar.

Jan Ahlström, vd för PRI Pensionsgaranti

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar