22 september 2020

Premiär för utbildningsfilmer

Nu i september är det premiär för PRI:s utbildningsfilmer. Först ut är några avsnitt om redovisning av ITP 2 i egen regi, som kompletterar de traditionella utbildningarna.

PRI:s utbildningsprogram bygger på tre utbildningar som varje år brukar locka runt 300 deltagare. Tanken på att komplettera dessa fysiska utbildningar med digitala tjänster har funnits ett tag, men tog fart under våren. Utbildningsfilmerna har producerats under sommaren och i september är det alltså premiär.

- Vi startar med delar av vår redovisningsutbildning. Redovisning av ITP 2 i egen regi är ett område som många av våra kunder har behov av och som vi brukar få frågor kring. Därför är det naturligt att vi startar med detta, berättar Annelie Jonsson, chef Marknad inom PRI Pensionsgaranti.

Fristående avsnitt

Filmen är uppdelad i fristående avsnitt som tar upp olika aspekter av redovisningsarbetet, till exempel pensionsskuld i ITP 2 och underlag för redovisning. Varje avsnitt är omkring fem minuter långt och via uppdelningen är det enkelt att gå direkt till de delar som känns mest intressanta. Förutom redovisningsfilmerna finns en allmän informationsfilm om ITP och PRI. Filmerna kommer att vara tillgängliga via webbtjänsten.

- Vi ser som sagt denna digitala satsning som ett komplement till den vanliga utbildningsverksamheten. Filmerna ökar tillgängligheten och sparar tid och miljö eftersom man inte behöver resa och delta i en traditionell utbildningsdag i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Vi planerar att fortsätta göra korta filmer i utbildningssyfte. Filmer kan dock aldrig ersätta de fysiska utbildningarna, som vi planerar att återuppta våren 2021, understryker Annelie Jonsson. Via de fysiska utbildningarna kan deltagarna lättare ta del av varandras erfarenheter och frågor, vilket är väldigt uppskattat.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar