9 december 2020

PRI fortsätter att utvecklas också i pandemitider

För många av oss är arbetsvardagen präglad av Corona-pandemin, med allt var det innebär av hemarbete och kontakter med kunder och kollegor på distans. Trots att tiderna är annorlunda kan jag stolt konstatera att PRI klarar att sköta kunddialogen på ett bra sätt. Visst krävs det nytänkande och skiftande rutiner, men det viktigaste är ändå att vi är lika tillgängliga som vanligt.

För egen del har jag under hösten också haft förmånen att träffa ett antal kunder och ta del av deras tankar och idéer. Frågorna jag då fått har handlat om allt från inlösenräntor till PRI:s möjliga roll i pensionsdebatten. Jag vill betona att vi tar med oss dessa frågor i det fortgående arbetet med att utveckla och förbättra PRI:s verksamhet. 

Ny premiemodell

Ett konkret exempel på sådan utveckling är den nya premiemodell som införs från och med 2021 och som presenteras i en artikel i det här nyhetsbrevet. Med den nya modellen blir premieuttaget mer rättvist inom kollektivet eftersom det baseras på den riskexponering en kund förknippas med. Riskhanteringen har ökat i betydelse i alla företag inom bank och finans och den anpassning vi nu gör fångar just detta.

Corona-pandemin påverkar som sagt vår vardag ännu så här i slutet av året. Samtidigt vill jag understryka att den osäkerhet som fanns i våras gällande utvecklingen bland PRI-kunderna har dämpats betydligt. Flertalet av våra kunder är inte verksamma i de branscher som påverkats mest av pandemin, vilket vi tydligt märkt. Vi har inga nya försäkringsfall och företagen vi arbetar med verkar överlag fortsatt vara stabila. Dessutom har många av dem agerat snabbt och proaktivt för att möta den svagare utvecklingen och det har säkert också haft stor betydelse.

En annan nyhet är förvärvet av Skandikons stiftelseadministration, som presenterades härom veckan. Det stärker PRI på ett viktigt och expansivt område, där vi inte minst ser att våra digitala tjänster nu kan komma ännu fler vinstandelsstiftelser till del. 

Hållbarheten i centrum

Så här inför årsskiftet vill jag även göra en spaning inför 2021 och framåt. Som nämnts är riskhantering i ständigt fokus i vår bransch, men vad som verkligen lär får större genomslag på detta område kommande år är hållbarhetsriskerna. Regelverk kommer att skärpas, men också kraven från kunder, leverantörer och marknadskrafter i hela samhället. Alla företag oavsett verksamhet måste lägga mer kraft på att förstå och hantera dessa risker. Inom PRI pågår flera projekt kring detta, bland annat i vår kreditverksamhet, vilket den nya premiemodellen också kan sägas vara en spegling av. PRIs affärsmodell står för hållbarhet i alla dess aspekter, något vi kontinuerligt kommer att arbeta med.

Under 2021 fyller PRI Pensionsgaranti dessutom 60 år. Detta återkommer vi till under året, men redan nu kan vi konstatera att vår modell med pension i egen regi är en pigg 60-åring som kommer att fortsätta skapa trygghet under lång tid framöver.

Jonas Jonsson, vd PRI Pensionsgaranti

 

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar