22 september 2020

PRI växer kraftigt inom pensionsförmedling

PRI ökar kraftigt volymerna inom pensionsförmedling. Bakgrunden är förvärvet av SPP Konsults verksamhet inom pensionsförmedling, som presenterades i slutet av augusti. Totalt berörs drygt 35 000 individer i mer än 300 företag

Förutom pensionsförmedling omfattar förvärvet även SPP Konsults tjänster inom kapitalvärdesberäkningar för detta bestånd.

- Vi är mycket glada över förvärvet som ytterligare stärker vår långsiktiga satsning på administrativa tjänster inom tjänstepensionsområdet. Vi har under ett antal år utvecklat denna verksamhet och haft en bra tillväxt. Detta ger oss en bra position och kommer att vara till gagn för såväl befintliga som nya kunder. Vi har sedan tidigare etablerade relationer till de flesta av dessa företag genom andra delar av PRI och detta ligger helt i linje med våra ambitioner samt ger oss möjlighet att utveckla dessa, säger Jan Ahlström, PRI.

Stark tillväxt

Pensionsförmedling är en del av de administrativa tjänster PRI erbjuder utanför ITP 2 i egen regi. Förutom pensionsadministration ingår här också områden som stiftelsetjänster och aktuariella tjänster. Satsningen på dessa tjänster tog fart 2010, då intäkterna uppgick till ungefär 13 miljoner kronor. Idag - tio år senare - har de vuxit till cirka 100 miljoner kronor. SPP-förvärvet omfattar drygt 35 000 individer i mer än 300 företag och innebär att PRI:s affärsvolymer inom pensionsförmedling ökar avsevärt.

- Vi har redan god erfarenhet av de tidigare förvärv som vi gjort under senaste åren, exempelvis Stiftelsetjänst och Bankpension. Dessa verksamheter har utvecklats på ett bra sätt och det är vår absoluta tro att detta blir lika bra. Sammantaget har vi skaffat oss ett mycket starkt kunderbjudande och en komplett värdekedja för pension i egen regi.

En drivkraft bakom utvecklingen för denna typ av tjänster är att alltfler företag väljer att outsourca hanteringen, exempelvis för att säkra kompetensen och minska personberoendet i den egna verksamheten. En annan orsak är att nya lagar, regler och omvärldskrav gör hanteringen mer komplex, vilket gör att fler företag väljer att samarbeta med en extern specialist.

Viktiga pusselbitar

Överlåtelsen av SPP Konsults verksamhet påbörjas direkt och beräknas vara klar våren 2021. Med uppgörelsen följer även att PRI har möjlighet att utnyttja SPP:s försäkringsprodukter. Dessa produkter är tillgängliga för PRI i händelse av att kundföretag med utfästelser utanför ITP-planen går i konkurs. Denna del är en viktig och bra pusselbit för försäkringsverksamheten.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar