8 december 2020

Ränteläge och inflation – IAS 19 och US GAAP november 2020

Vi närmar oss årsskiftet och vill därför ge en kort uppdatering kring ränte- och inflationsläget för er som redovisar enligt IAS 19 eller US GAAP.

Ränteläge 30 november 2020

Jämfört med årsskiftet har långräntorna fortsatt nedåt. Det handlar om cirka 0,4 – 0,5 procentenheter beroende på pensionsskuldens duration. En sänkning av diskonteringsräntan ger en högre pensionsskuld innevarande år. Kostnaden påverkas först nästkommande år.

Är du intresserad av vår senaste räntekurva? Mejla oss på aktuariella.tjanster@pri.se.

Inflation 30 november 2020

Även marknadens långsiktiga förväntningar avseende inflationen har gått ned sedan årsskiftet, minus 0,2 – 0,3 procentenheter beroende på när ni fastställde era antaganden. Denna justering nedåt har en skuldsänkande effekt.

Är du inte redan kund hos Aktuariella tjänster på PRI? Tveka inte att kontakta Mårten Sundell på telefon 08-679 06 57 eller mejla till aktuariella.tjanster@pri.se.

God Jul och Gott Nytt År hälsar Aktuariella tjänster på PRI!

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar