Bokslutsuppgifter ITP 2 per 2021-12-31

Skuld och saldo publiceras under måndagen den 20 december 2021.