16 juni 2021

Avtalat - allt om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

I början av året slog Avtalat upp portarna – det partsägda bolaget som ska öka kännedomen och utveckla informationen kring kollektivavtalade pensioner. Webbplats och kundtjänst är på plats, flera webbinarier har också genomförts. Och allt detta i en organisation där medarbetarna ännu inte kunnat träffa varandra på grund av pandemin.

I höstas skrev vi om Avtalat, som då var mitt uppe i etableringen av verksamheten. Sedan förvärrades pandemiläget och ställde saker på huvudet i hela samhället. Självklart påverkades förutsättningarna även i Avtalat, som ändå öppnade upp enligt plan i januari. 

- Vi är 75 medarbetare som arbetat intensivt med etablering och utveckling, men som ännu inte fått chans att träffas fysiskt, berättar vd Niklas Hjert.

En digital mötesplats

Trots att Niklas lett ett företag i förskingring har målen och planerna kunnat förverkligas – detta i en verksamhet som finns på nio olika platser runt om i landet.

- Mest stolt är jag över att vi i bolaget - som kommer från så många olika håll - tillsammans på väldigt kort tid lyckades att få erbjudandet mot kunderna på plats. De flesta medarbetarna kom in i organisationen under hösten och 1 januari 2021 var vi redo.

Avtalat ska erbjuda en digital mötesplats gällande kollektivavtalade pensioner för både arbetsgivare och anställda. Webbplatsen är nu också på plats, men utvecklingen av tjänster och lösningar fortgår under 2021 och även därefter. I början av året öppnades också den egna kundtjänsten, som ska vara den första linjen och knutpunkten för hela det kollektivavtalade försäkringssystemet. 

Tydligare och begripligare

Målgruppen är stor och omfattar närmare tre miljoner arbetare, tjänstemän och arbetsgivare i privat sektor. De kan få hjälp via Avtalat, som nu alltså tar ett samlat grepp om information och vägledning gällande kollektivavtalade pensioner och försäkringar. Förutom webbplats och kundtjänst erbjuds under 2021 också webbinarer och utbildningar. 

Flera strategiska projekt drivs fram till 2024 när hela målbilden ska vara förverkligad. Då ska det även gå att logga in på webbplatsen och utföra tjänster. Vid sidan om digitala mötesplatser, information, utbildning och marknadsföring handlar det nu även om att skapa en företagskultur och lagkänsla – planer som lär vara enklare att genomföra nu när pandemin klingat av och medarbetarna kan träffa varandra. En annan huvuduppgift för Avtalat är att göra pensionsinformationen tydligare och språket begripligare. 

- Vi ska vara en känd avsändare som signalerar stabilitet och långsiktighet, men samtidigt berättar om kollektivavtalade pensioner och försäkringar på ett sätt som alla förstår, säger Niklas Hjert.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar