20 december 2021

IAS 19 och US GAAP, ränteläge och inflation december 2021

Vi närmar oss årsskiftet 2021. Därför vill vi ge en uppdatering kring ränte- och inflationsläget för er som redovisar enligt IAS 19 eller US GAAP.

Ränteläge december 2021 (baserat på marknadsförhållanden per den 30 november 2021)

Jämfört med årsskiftet 2020 har långräntorna gått upp. Beroende på pensionsskuldens duration handlar det om en ökning på upp till cirka 0,80 procentenheter. En ökning av diskonteringsräntan ger en skuldminskande effekt innevarande år. Pensionskostnaden påverkas först nästkommande år.

Inflation december 2021 (baserat på marknadsförhållanden per den 30 november 2021)

Även marknadens långsiktiga förväntningar avseende inflationen har gått upp sedan förra årsskiftet, plus cirka 0,70 procentenheter. Denna justering uppåt har en skuldökande effekt.

Är du inte redan kund hos Aktuariella tjänster på PRI eller intresserad av vår senaste räntekurva? Tveka inte att kontakta oss på aktuariella.tjanster@pri.se.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artikler