24 mars 2021

IAS 19 och US GAAP, ränteläge och inflation mars 2021

Vi närmar oss första kvartalet 2021. Därför vill vi ge en kort uppdatering kring ränte- och inflationsläget för er som redovisar enligt IAS 19 eller US GAAP.

Vi närmar oss första kvartalet 2021. Därför vill vi ge en kort uppdatering kring ränte- och inflationsläget för er som redovisar enligt IAS 19 eller US GAAP.

Ränteläge mars 2021

Jämfört med årsskiftet har långräntorna gått upp. Det handlar om cirka 0,4 – 0,6 procentenheter beroende på pensionsskuldens duration. En ökning av diskonteringsräntan ger en skuldminskande effekt innevarande år. Pensionskostnaden påverkas först nästkommande år.

Inflation mars 2021

Även marknadens långsiktiga förväntningar avseende inflationen har gått upp sedan årsskiftet, plus cirka 0,4 procent. Denna justering uppåt har en skuldökande effekt.

Är du inte redan kund hos Aktuariella tjänster på PRI eller intresserad av vår senaste räntekurva? Tveka inte att kontakta oss på aktuariella.tjanster@pri.se.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar