20 december 2021

Pensionsstiftelser undantas från taxonomiförordningen

Under hösten kom beskedet som säkert uppskattas av många – pensionsstiftelser omfattas inte av taxonomiförordningens upplysningskrav. Orsaken är att de inte är en finansmarknadsaktör som tillhandahåller finansiella produkter. Samtidigt väntas förordningen bli ett hjälpmedel i stiftelsernas arbete med sina egna investeringar.

EU:s gröna taxonomiförordning är ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen trädde i kraft den 12 juli 2020 och genomförs stegvis. Den ska bland annat hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

Finansmarknadsaktörer som tillhandahåller finansiella produkter kommer att behöva informera om hur stor andel av produkten som är investerad i miljömässigt hållbara verksamheter. Vidare ska vissa större bolag - som omfattas av kraven på hållbarhetsrapportering - ange hur stor del av deras verksamhet som är förenlig med taxonomin.

- Enligt de första förslagen som presenterades i våras skulle taxonomiförordningens upplysningskrav även gälla större pensionsstiftelser, men efter en remissomgång undantas de nu. Skälet är att stiftelserna inte anses tillhandahålla finansiella produkter, berättar Per Håkansson, tjänsteansvarig inom PRI Stiftelsetjänst.

- Detta uppfattas positivt i stiftelserna, där den administrativa bördan redan ökat de senaste åren via IORP 2 och andra regelverk, fortsätter han.

Tydliga hållbarhetskrav

Taxonomiförordningen är således ett gemensamt, europeiskt hållbarhetsinitiativ. Även om pensionsstiftelserna nu undantas så pekar Per Håkansson på att deras arbete kring hållbarhet redan är omfattande.

- Många var tidigt ute med sitt hållbarhetsarbete, främst i kapitalförvaltningen som ofta följer de stränga regler som de koncerner satt upp, och vars pensionsutfästelser tryggas av stiftelserna. Numera hanteras placeringarna också i många fall av externa fondbolag och förvaltare, som stiftelserna har tydliga krav på.

Jämföra investeringsalternativ

I remissrundan tidigare i år var intresseorganisationen Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) tydlig med att stiftelserna borde undantas, just eftersom de inte tillhandahåller finansiella produkter. Detta är en uppfattning som även Finansinspektionen och Svenskt Näringsliv ställer upp bakom.

I remissvaret betonar SPFA samtidigt att taxonomin väntas få en positiv påverkan på pensionsstiftelsernas arbete. Detta eftersom klassificeringssystemet ska hjälpa till att hitta fram till rätt investeringar. Det kommer att vara till nytta även för stiftelserna när de jämför sina investeringsalternativ ur ett hållbarhetsperspektiv.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar