24 mars 2021

Positiv inledning på 2021

Så här en bit in på det nya året kan vi konstatera att det är full aktivitet hos PRI. Årsskiftet bjöd på en sedvanlig ”topp”, då IAS 19-beräkningar och andra uppdrag med koppling till årsbokslut, budgetar och prognoser hanterades.

I skrivande stund läggs mycket kraft på införlivandet av de två förvärven – SPP Konsults förmedlingsverksamhet och Skandikons stiftelseverksamhet. Vi har kommit långt och räknar med att avsluta respektive integration före halvårsskiftet. Sedan återstår en del insatser för att slipa till detaljerna och säkra ständiga förbättringar även på dessa nytillkomna områden.

En annan aktuell fråga gäller den nya premiemodellen. Som alltid när nyheter införs har det varit fler frågor kring premien i år, framför allt kring hur kostnaden kan uppskattas i förväg. Därför arbetar vi nu på att ta fram en lösning för att kunna hjälpa kunderna att uppskatta denna kostnad. Till bilden hör också att övergången till att utgå från inlösenkostnaden sker över två år, vilket innebär att modellen blir enklare nästa år.

Nya samarbeten

I övrigt är det positivt att börsen går fortsatt bra och att PRI – trots att det fortfarande är pandemitider med allt vad det innebär – inte har drabbats av några kreditförluster. PRI går således bra och kan dessutom glädjas åt en ny stor affär inom pensionsadministration. Det handlar om Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK). Samarbetet omfattar 26 000 försäkrade individer och 108 anslutna företag och presenteras i en separat artikel i nyhetsbrevet. Den första utbetalningen sker våren 2022, vilket gör att vi nu arbetar intensivt med alla förberedelser. En sak jag ser som särskilt positiv är att detta uppdrag knyter ihop interna verksamheter på ett delvis nytt sätt. Förutom pensionsadministration kommer PRI även att arbeta med exempelvis löpande redovisning och bokslut. Detta är områden som PRI Stiftelsetjänst är specialiserat på och som en följd knyts kompetenser och människor nu ihop på nya sätt. 

Fortsatt utveckling

Ser vi framåt mot resten av 2021 fortsätter arbetet med att förenkla för kundföretagen och säkra att tjänsterna håller hög kvalitet. PRI har under en följd av år fått fina resultat i kundundersökningarna, men strävan efter förbättringar upphör självklart aldrig för det. PRI vidareutvecklas för fortsatt tillväxt och här är effektivitet, kundfokus, oberoende och långsiktighet våra ledord.

Jonas Jonsson, vd PRI Pensionsgaranti

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar