24 mars 2021

PRI övertar FPK:s pensionsadministration

Om ett år är det dags. Då gör vi den första pensionsutbetalningen för FPK, Försäkringsbranschens Pensionskassa. Detta är ett nytt stort uppdrag inom pensionsadministration, där kompetens, kostnadseffektivitet och webbtjänster fick FPK att välja PRI.

Det var under 2020 som samarbetet tog form. FPK gjorde en översyn av alla utlagda verksamheter. Den ledde till att pensionsadministrationen flyttades till PRI och värdepappersadministrationen till Wahlstedt Sageryd Financial Services AB. Och att valet föll på PRI förklarar FPK:s vd Caroline Örtengren så här:

- För oss är det väsentligt att långsiktigt värna om fortsatt kompetens om förmånsbestämd försäkring och en kostnadseffektiv lösning för administrationen. Detta är extra viktigt för ett bestånd som så småningom hamnar i run-off. PRI:s erbjudande matchade våra krav med avseende på dessa delar mycket väl.

- Dessutom ville vi ha en förbättring när det gäller administrativa, webbaserade lösningar, tillägger hon.

FPK en stor pensionskassa

Inför 2022 är det full aktivitet för att få allt på plats. PRI gör bland annat en analys av beståndet och säkrar att förmånsberäkningarna är korrekta. Alla uppgifter om medlemsföretagen och individerna ska också så småningom flyttas över. Samtidigt ska det nya tjänstepensionsregelverket implementeras i FPK:s verksamhet. Hos PRI är det Åsa Blomgren som ansvarar för implementeringsprojektet.

- FPK är en stor pensionskassa och ett roligt, spännande, men också ansvarsfullt uppdrag, säger hon. Vi har flera snarlika uppdrag och erbjuder en kostnadseffektiv administration.

Just hantering av stora volymer är en av PRI:s styrkor. Det gynnar kostnadseffektiviteten som är särskilt viktig i ett bestånd som går mot run-off.

- Vi har processerna, kompetensen och systemstödet som möjliggör en bra och effektiv hantering, men också lång erfarenhet av liknande avtalsområden som BTP och ITP.

Webben förenklar

På agendan står också lansering av webbtjänster – både för medlemsföretagen och de försäkrade.

- Tanken är att webbtjänsterna ska minska pappershanteringen och även effektivisera kommunikationen, säger Åsa Blomgren.

Vid sidan om utbetalningar kommer PRI att räkna ut premier och pensionsreserver, fakturera medlemsföretagensamt säkerställa rätt ersättning till de försäkrade. PRI ska också erbjuda kundtjänst, sköta myndighetsrapporteringen samt löpande redovisning, bokslut med mera.

- Vi förväntar oss ett transparent, kompetent och professionellt förhållningssätt, dels i arbetet mellan FPK och PRI, dels i PRI:s kontakt med våra kunder som är medlemsföretagen och de förmånsberättigade, sammanfattar Caroline Örtengren.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar