18 juni 2021

IAS 19 och US GAAP, ränteläge och inflation juni 2021

Vi närmar oss andra kvartalet 2021. Därför vill vi ge en kort uppdatering kring ränte- och inflationsläget för er som redovisar enligt IAS 19 eller US GAAP.

Ränteläge juni 2021 (baserat på marknadsförhållanden per den 31 maj 2021)

Jämfört med årsskiftet har långräntorna gått upp. Beroende på pensionsskuldens duration handlar det om cirka 0,40 – 0,70 procentenheters ökning för durationerna mellan 10 och 20 år. En ökning av diskonteringsräntan ger en skuldminskande effekt innevarande år. Pensionskostnaden påverkas först nästkommande år.

Inflation juni 2021 (baserat på marknadsförhållanden per den 31 maj 2021)

Även marknadens långsiktiga förväntningar avseende inflationen har gått upp sedan årsskiftet, plus cirka 0,40 procentenheter. Denna justering uppåt har en skuldökande effekt.

Är du inte redan kund hos Aktuariella tjänster på PRI eller intresserad av vår senaste räntekurva? Tveka inte att kontakta oss på aktuariella.tjanster@pri.se.

Läs fler artiklar

Kopiera länk
Intressant artikel, dela med en kollega?