SINK-beslut avseende ITP 2

Skatteverket har för avsikt att fatta nya beslut om SINK, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Enligt Skatteverkets tolkning av gällande lagstiftning rörande arbetsgivardeklaration på individnivå* ses respektive arbetsgivare som utbetalare av ITP-pension. Skatteverket kommer nu att fatta nya SINK-beslut med tidigare arbetsgivare som utbetalare, även om det är Alecta som administrerar och betalar ut hela ITP 2-pensionen, oavsett tryggandeform.

PRI Pensionsgaranti och Alecta har ett pågående utvecklingsarbete för att anpassa verksamheten till lagstiftningen men detta arbete är inte klart. Parallellt med detta utvecklingsarbete förs en dialog med Finansdepartementet för att Alecta fortsatt ska deklarera den sammanhållna ITP 2-pensionen på ett enhetligt sätt, oavsett tryggandeform.

Alecta kommer att betala ut pensionen och redovisa utbetald ITP 2-pension på kontrolluppgift på samma sätt som tidigare. Det innebär att ingen förändring i övrigt kommer att ske för vare sig pensionär eller arbetsgivare med anledning av de nya SINK-besluten från Skatteverket. Skatteverket skickar en kopia av besluten till de arbetsgivare som berörs.

Den pensionär som tidigare har fått pensionsutbetalning från Alecta, och har ett gällande SINK-beslut sedan tidigare, behöver inte göra något åt de nya SINK-besluten från Skatteverket. Alecta kommer att skicka ett förklarande brev till dessa pensionärer.

*Lagstiftningen gör sedan 2019 skillnad på deklaration av utbetalda pensionsförmåner i egen regi (försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt) jämfört med utbetalda pensionsförmåner via försäkring hos Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt.

Utbetalda pensionsförmåner i egen regi ska deklareras månadsvis på individnivå av den arbetsgivare som står för den slutliga kostnaden. Utbetalda förmåner som är försäkrade hos Alecta ska fortsatt deklareras årsvis av Alecta med kontrolluppgift.