21 september 2021

Vässa kompetensen via höstens utbildningar

Det är höst och det innebär att det också är utbildningsdags. PRI erbjuder fyra utbildningar som även hösten 2021 genomförs digitalt. Annika Teljfors och Lotta Karlmann berättar mer om vad utbildningarna innehåller och vilka kunskaper deltagarna får med sig.

Annika Teljfors är företagsansvarig inom Marknad och sammanfattar syftet med PRI:s utbildningspaket så här.

- Våra kunder ska känna sig säkra, trygga och få en ökad förståelse i sitt arbete med pensioner. Därför erbjuder vi utbildningar på ett antal olika nivåer och områden, säger hon.

Höstens utbildningar omfattar dessa fyra områden:

1. Företagens kollektivavtalade tjänstepensioner

- Här fångar vi upp hur ITP-planen är uppbyggd, men ger också en bild av de tjänstepensionslösningar som inte ligger hos PRI. Kunderna har ofta många olika planer och avtal att ta hänsyn till och denna bredd presenteras i utbildningen, berättar Annika.

2. Företagens pensionsplaner utanför kollektivavtalet

- Detta är en översiktlig utbildning som ger en allmän inblick i frekventa, återkommande pensionsområden som alternativ ITP, löneväxling, kapitalförsäkringar, policyfrågor och avgångspensioner.

3. Redovisning av ITP 2 i egen regi

- Med ITP 2 i egen regi följer ett annorlunda sätt av redovisning och budgetering, vilket vi fångar upp i denna utbildning. Även om resultatet av redovisningen hos kunderna ofta blir det samma så utförs själva arbetet på olika sätt. Då blir erfarenhetsutbytet viktigt och innebär att deltagare ibland går utbildningen igen för att lära sig mer och få hjälp med problemlösning, betonar Annika.

4. IAS 19-utbildning

- IAS 19-rapporteringen ingår i IFRS-redovisningen och görs oftast bara ett par gånger per år. Det medför att behovet av att uppdatera och fräscha upp sina IAS 19-kunskaper kan vara stort, speciellt inför årsskiftet. Detta tillgodoser vi genom att erbjuda kunderna den här utbildningen. Vi möter många kunder som har behov av att öka sin förståelse för innehållet i regelverket för IAS 19, men också få hjälp med att göra rapporteringsprocessen så effektiv och smidig som möjligt, förklarar Lotta Karlmann, kundansvarig inom Aktuariella tjänster inom PRI.

Här kan du läsa mer om utbildningarna och anmäla dig

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar