21 juni 2022

AGI – nytt stöd snart på plats

Januari 2023 – då ska stödet för hantering av Arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) för ITP 2 vara på plats. PRI och Alecta arbetar just nu tillsammans för att skapa processer och system för detta.

Eftersom lösningen kommer att vara på plats i januari 2023 blir det första deklarationstillfället i början februari. Det avser då januari månads pensionsutbetalningar.

- Vi har skickat information till behörighetsansvariga om att de behöver registrera deklarationsansvariga. De som är deklarationsansvariga får tillgång till alla underlag i webbtjänsten som hänför sig till AGI-rapportering och fungerar även som kontaktperson gentemot PRI gällande AGI, berättar Carina Backestål Gass som är kundansvarig IAS 19 och US GAAP inom PRI.

Erbjuder utbildning

Under hösten erbjuds deklarationsansvariga en utbildning gällande PRI:s processer och rapportering för AGI. Den första varje månad levererar PRI sedan AGI-underlag avseende föregående månads utbetalningar. Det görs till arbetsgivarnas arbetsgivardeklaration via Skatteverkets Öppna API. Mer information om detta finns på Skatteverkets hemsida.

- PRI betalar månatligen in skattebeloppet till arbetsgivarens skattekonto om inget annat meddelats oss. Och på vår webbtjänst kommer avstämningsunderlag på både bolagsnivå och individnivå att finnas tillgängligt för deklarationsansvariga på företagen, säger Carina Backestål Gass.

Alecta ska även i fortsättningen beräkna skatteavdrag och betala ut pensionen till pensionärerna.

Här uppdaterar vi löpande information om AGI

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar