Vi söker en Chief Compliance officer

Som Chief Compliance Officer kommer du rapportera direkt till VD och arbeta nära styrelsen som består av mycket kompetenta och välrenommerade personer från näringslivet. Du kommer att ges stora möjligheter att utvecklas och påverka verksamheten. Som Chief Compliance Officer förväntas du skapa förutsättningar för PRI att fortsätta utvecklas på ett sätt som förhåller sig till de höga regulatoriska krav som ställs på bolaget. Detta bland annat genom att stötta och rapportera till bolagsledningen och styrelsen i frågor kopplade till bolagets interna styrning, riskaptit och andra strategiska projekt relaterade till PRI:s regelefterlevnad.

Du kommer att arbeta nära verksamheten och övriga centrala funktioner. Genomföra sedvanliga löpande efterlevnadskontroller och kontinuerligt identifiera, dokumentera och föreslå åtgärder för att hantera och förebygga regelefterlevnadsrisker. Som en naturlig del i rollen förväntas du även övervaka kommande regelverksförändringar och ansvara för att verksamheten och styrelsen löpande utbildas och uppdateras i relevanta regelverk.

Läs mer och sök jobbet på Blaq Group