21 juni 2022

Enkelheten och effektiviteten i centrum

Enklare och effektivare tjänster är målet får Åsa Blomgren. Hon ansvarar för ”Utveckling och Innovation” inom PRI. Just nu kartläggs hur allt från IT-lösningar, processutveckling och egen kompetens kan trimmas till för att göra hanteringen smidigare – både för PRI:s medarbetare och för slutkunderna.

- Hur bidrar Utveckling och innovation till att förenkla och effektivisera för PRI:s kunder?

Vi ansvarar för de IT-system där kundernas produkter och tjänster ligger hos PRI. De här systemen ska hanteras på ett bra sätt, inklusive vidareutveckling. Vi arbetar till exempel via förslag från våra kollegor i verksamheten, förslag som gör hanteringen enklare eller effektivare. De pekar på vad som kanske känns onödigt eller tar lång tid och så hittar vi nya kundlösningar eller förbättrar de lösningar som finns. 

Nu pågår ett arbete där vi ser över det tekniska landskapet för att fånga upp de funktioner vi arbetar med och ser om dessa kan förbättras. Vi undersöker exempelvis om funktioner kan läggas ihop så vi inte gör samma saker på flera ställen, eller om det går att göra vissa saker billigare, enklare och även underlätta för slutkunderna. 

- Vad gör ni för att driva på utvecklingen, ”vässa” innovationen och öka effektiviteten bland era kollegor – alltså internt?

Här jobbar vi tillsammans med kollegorna inom det som kallas verksamhetsarkitektur. Fokus ligger på hur verksamheten arbetar med sina processer så slutresultatet blir så bra som möjligt för PRI:s kunder. Vi fångar även upp hur vi inom Utveckling & Innovation kan stötta i detta arbete. Målet är att skapa en kedja där kundernas behov är utgångspunkten för kartläggningen och för de förändringar som sedan görs.

Vi gör det med hjälp av det vi kallar ”förmågor”. Sådana förmågor kan exempelvis vara hur vi sköter PRI:s utbetalningar eller fakturering. I dessa analyser ser vi till vilka formella regler och avtal som påverkar en förmåga, hur processen idag ser ut, vad som finns dokumenterat och vilka praktiska instruktioner som på sikt kan behövas. Till detta läggs en kartläggning av IT-stödet och den kompetens som krävs.

Vad vi därmed säkerställer är att förmågorna – som i praktiken är byggklossarna i PRI:s verksamhet – är tydligt beskrivna så vi vet i detalj vad som krävs för att arbetet ska utföras på rätt sätt. Det innebär inte nödvändigtvis att en massa saker kommer att ändras, men vi utvärderar ändå om och det går att göra saker mer effektivt. Sammanfattningsvis handlar det om att hålla arbetet levande och förvalta verksamheten så att vi bygger in ständiga förbättringar. Genom de översyner vi nu gör kan all den kompetens vi har om förmånsbestämda pensioner samtidigt bli ett tydligare strukturkapital inom PRI. 

- Vad vill du/ni förverkliga under det här året, eller kanske kommande 1,5 år – kan du peka ut något särskilt?  

Då skulle jag vilja att kartläggningen av det tekniska landskapet och av våra förmågor är genomförd eftersom det är så vi lägger grunden i utvecklingsarbetet och får inriktningen för framtiden klar för oss. Och för kunden ska detta utmynna i förenklingar och effektiviseringar, som gör oss till ett starkare stöd i deras pensionsadministration och/eller kreditförsäkringshantering.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar