12 april 2022

Hon bidrar med bredare kundperspektiv

Hon tog steget från Volvokoncernen till PRI. Arbetet kretsar fortfarande kring redovisning av pensioner, där hon nu är med och breddar kollegornas syn på hur kunderna tänker. Möt Carina Backestål Gass, specialist inom aktuariella tjänster - ett område där PRI fortsätter att växa.

Carina har alltså tagit steget från det som kallas ”kundsidan” och arbetar sedan i höstas med konsulttjänster inom PRI. Hon kommer närmast från Volvokoncernen där hon bland annat arbetade med redovisningsfrågor med koppling till pensionsskuld och pensionsberäkningar.

- Så på sätt och vis arbetar jag med samma saker som förut. Skillnaden nu är att jag gör beräkningar, analyser och tar fram de rapporter som jag tidigare var mottagare av på Volvo, konstaterar Carina Backestål Gass, kundansvarig inom konsulttjänster. 

I den här rollen är hon specialiserad på aktuariella tjänster och då särskilt på pensionsskuldsberäkningar enligt IAS 19 och US GAAP.

- En skillnad nu är jag får arbeta med många typer av bolag och med pensionsplaner i olika länder, säger hon. Bredden i kundstocken är stor och ger mig mycket ny kunskap om både pensionsskuldsberäkningar och rapportering.

- Dessutom har kollegorna här på PRI så många olika perspektiv på detta med pension, vilket också är lärorikt för mig.

Lyfta redovisningsaspekterna

Carina har erfarenhet från pensionsskuldsberäkningar i ett av Sveriges största företag, som hon nu tar med sig till PRI och kollegorna där.

- Det är bland annat redovisningsaspekterna från Volvo som jag tillför – hur beräkningarna ”slår” i ett kundföretags redovisning och i förlängningen kan påverka företagets utveckling.

Utformningen av själva rapporterna är ytterligare ett område där hennes kundperspektiv kan bidra till förändringar och förbättringar.

Växande verksamhet

 IAS 19-rapportering och andra aktuariella tjänster är ett växande område inom PRI. Nyttan med tjänsterna är att de säkrar kvaliteten på kundens ekonomiska redovisning och ökar tryggheten internt.

- Vi har en stark position bland svenska bolag, men arbetar också med IAS 19-koordinering för multinationella koncerner. Så här ser vi återigen exempel på den bredd PRI erbjuder, poängterar Carina. Till styrkorna hör också vår både breda och djupa kompetens, bra systemstöd och ett team som alltid arbetar nära varandra så att vi inte skapar personberoenden i förhållande till kunderna. 

När hon summerar sin första tid på PRI har hon nyligen lagt ett årsskifte bakom sig.

- Det har varit intensivt med många stora leveranser på kort tid, men också roligt och lärorikt. Vi arbetar som sagt nära varandra i teamen och det säkrar kvaliteten i både kommunikation och rapporter samt i leveransen till kund.

Härnäst kommer hon att arbeta med några av PRI:s utbildningar som även våren 2022 genomförs digitalt.

- Det är både IAS 19- och Redovisningsutbildningen som jag kommer att medverka i. Och en fördel med att fortsätta med digitala utbildningar är att vi når ut till fler och blir ännu mer tillgängliga, säger Carina Backestål Gass.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar