12 april 2022

IAS 19 och US GAAP, ränteläge och inflation mars 2022

Som vanligt vill vi ge en kort uppdatering kring ränte- och inflationsläget för första kvartalet 2022 för er som redovisar enligt IAS 19 eller US GAAP.

Ränteläge mars 2022 (baserat på marknadsförhållanden per den 31 mars 2022)

Jämfört med årsskiftet har räntorna gått upp, och för er diskonteringsränta kan det handla om en ökning om cirka 0,6 – 1,1 procentenheter beroende på pensionsskuldens duration. En ökning av diskonteringsräntan ger en skuldminskande effekt innevarande år. Pensionskostnaden påverkas först nästkommande år.

Inflation mars 2022 (baserat på marknadsförhållanden per den 31 mars 2022)

Även marknadens långsiktiga förväntningar avseende inflationen har gått upp sedan årsskiftet, plus cirka 0,4 procent. Denna justering uppåt har en skuldökande effekt.

Är du inte redan kund hos Aktuariella tjänster på PRI eller intresserad av vår senaste räntekurva? Tveka inte att kontakta oss på aktuariella.tjanster@pri.se.

Dödlighetsundersökning DUS 21

Svensk Försäkring publicerade resultaten av en ny dödlighetsundersökning i december 2021. Den nya dödlighetsundersökningen, DUS 21 är en uppföljning av DUS 14 som publicerades 2014.

Vår analys visar att vid övergången från DUS 14 till DUS 21 för obligatoriskt försäkrade tjänstemän skulle pensionsskulden minska något. Medan den faktiska påverkan på skulden är beroende av åldersstrukturen på respektive pensionsplan.

Vi förväntar oss att majoriteten av de bolag som omfattas av IAS 19 eller US GAAP kommer att gå över till DUS 21 under 2022.

Kundutbildningar IAS 19

Vi kommer även i vår att genomföra vår ordinarie IAS 19-utbildning digitalt via Teams.

Vår ambition som tidigare är att, på distans, kunna erbjuda er en möjlighet att friska upp era kunskaper om den internationella redovisningsstandarden IAS 19, vilken omfattar förmånsbestämda pensionsplaner i koncernredovisningen.

Välkommen!

Läs fler artiklar

Kopiera länk
Intressant artikel, dela med en kollega?