21 juni 2022

IAS 19 och US GAAP, marknadsläge ränta och inflation

Som vanligt vill vi ge en kort uppdatering kring ränte- och inflationsläget inför andra kvartalet 2022 för er som redovisar enligt IAS 19 eller US GAAP.

Ränteläge maj 2022 (baserat på marknadsförhållanden per den 31 maj 2022)

Jämfört med årsskiftet har räntorna gått upp, och för er diskonteringsränta kan det handla om en ökning om cirka 1,2 – 1,8 procentenheter beroende på pensionsskuldens duration. En ökning av diskonteringsräntan ger en skuldminskande effekt innevarande år. Pensionskostnaden påverkas först nästkommande år.

Inflation maj 2022 (baserat på marknadsförhållanden per den 31 maj 2022)

Även marknadens långsiktiga förväntningar avseende inflationen har gått upp sedan årsskiftet, plus cirka 0,5 procent. Denna justering uppåt har en skuldökande effekt.

Juni update! - Vad har hänt med ränta och inflation under juni? 

Det händer oerhört mycket i marknaden nu under 2022 som både påverkar räntor och inflation. I skrivande stund har både räntor och inflation fortsatt att stiga under juni månad.

Vi uppmuntrar våra kunder att stämma av marknadsläget per sista juni med sin kundansvariga på PRI.

Är du inte redan kund hos Aktuariella tjänster på PRI eller intresserad av vår senaste räntekurva? Tveka inte att kontakta oss på aktuariella.tjanster@pri.se.

Läs fler artiklar

Kopiera länk
Intressant artikel, dela med en kollega?