19 oktober 2022

IAS 19 och US GAAP, marknadsläge ränta och inflation

Som vanligt vill vi ge en kort uppdatering kring ränte- och inflationsläget för er som redovisar enligt IAS 19 eller US GAAP.

Ränteläge september 2022 (baserat på marknadsförhållanden per den 30 september 2022)

Jämfört med årsskiftet har långräntorna gått upp, och för er kan det handla om en ökning av diskonteringsräntan motsvarande cirka 2,2 – 2,8 procentenheter beroende på pensionsskuldens duration. En ökning av diskonteringsräntan ger en skuldminskande effekt innevarande år. Pensionskostnaden påverkas först nästkommande år.

Inflation september 2022 (baserat på marknadsförhållanden per den 30 september 2022)

Marknadens långsiktiga förväntningar avseende inflationen har svängt kraftigt under året, men är nu tillbaka på i princip samma nivå som vid Q4 2021.

Är du inte redan IAS 19- eller US GAAP-kund hos oss? Tveka inte att kontakta oss på aktuariella.tjanster@pri.se.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar