12 april 2022

PRI:s Peter Ragnarsson – en topprankad investerare

Inom PRI arbetar en av Europas ledande investerare. Han heter Peter Ragnarsson och ansvarar för området alternativa placeringar. Bakgrunden är att Peter nyligen utsågs till en av Europas 40 ledande investerare under 40 år. Det är den internationella branschtidningen Citywire som står bakom utmärkelsen.

- Det känns både roligt och överraskande att de utsåg mig. Förhoppningsvis är det ett kvitto på att jag gjort någonting bra, säger Peter. Det ger också PRI en kvalitetsstämpel och bidrar till att göra oss synligare och till att vi kanske får fler attraktiva investeringserbjudanden.

Dubblad volym

Peter har arbetat inom PRI i sex år. Arbetet med alternativa placeringar innebär att han genom åren investerat i exempelvis fastighetsfonder och i hedgefonder.  Och här har utvecklingen varit stark, så att han gjort någonting bra går inte att ta miste på. På sex år har investeringsvolymen inom alternativa placeringar fördubblats.

 - Och vi uppvisar en bra avkastning, där målen nåtts varje år. Vi har även breddat investeringarna, som idag omfattar bland annat infrastrukturfonder och private equity. 

Finns det då någon annan hemlighet bakom att du utsetts till en ledande investerare?

 - Kanske att jag alltid försöker arbeta utåtriktat och ha kontakt med många olika förvaltare. Ett vanligt år har jag mellan 300 och 350 förvaltarmöten, berättar Peter Ragnarsson.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar