Nu är det dags för AGI-rapportering även för ITP 2

Från och med januari 2023 kommer pensionsutbetalningar inom ITP 2 i egen regi att rapporteras på individnivå i företagets månatliga arbetsgivardeklaration (AGI).

PRI kommer att skicka in företagets AGI-uppgifter på fil via Skatteverkets öppna API. Första gången detta sker är den 1 februari (någon gång under dagen) och uppgifterna avser då januari månads pensionsutbetalningar. På PRI:s webbtjänst kommer avstämningsrapporter både på företags- och individnivå finnas tillgängliga för dem hos er som har behörighet att hantera dessa uppgifter. 

Du kan läsa mer om PRI:s rutiner för AGI här.