2 februari 2023

Viktig uppdatering om AGI

2 februari 2023

Nya SINK-filer

Nu har vi skickat in nya AGI-filer avseende SINK-skatt till Skatteverket. Den nya filen har kört över den gamla filen med SINK och innehåller nu korrekta och fullständiga uppgifter. Alla filer avseende januari månads pensionsutbetalningar från PRI är nu således inskickade till Skatteverket.

Felmeddelande i Skatteverkets E-tjänst

PRI har även varit i kontakt med Skatteverket gällande det felmeddelande som vissa har fått i Skatteverkets E-tjänst. Felmeddelandet uppstår i situationer när flera olika aktörer skickar in AGI-filer till arbetsgivarens månatliga deklaration och någon/några skickar med ett belopp i kod 497.

I Skatteverkets E-tjänst sker en kontroll av om det rapporterade beloppet i kod 497 stämmer överens med summan av avdragen skatt enligt samtliga inskickade individuppgifter. Om summan i kod 497 inte stämmer med Skatteverkets beräkning och differensen överstiger ett visst gränsvärde uppkommer felmeddelandet.

Kod 597 i felmeddelandet anger vad summan av skatteavdragen blir enligt Skatteverkets beräkning. Beloppet i kod 497 anger enbart det sist inrapporterade beloppet från en aktör och avser enbart den aktörens uppgifter. Skatteverket har instruerat PRI att inte skicka med något belopp på kod 497, vilket vi heller inte har gjort. Om ni får nedanstående felmeddelande ska ni trycka på knappen ”Acceptera Skatteverkets beräkning”.

För dig som inte får felmeddelandet nedan, men där beloppet i kod 497 inte stämmer överens med er egna summering av avdragen skatt enligt underlagen från era olika aktörer, kan det bero på att differensen understiger gränsvärdet för Skatteverkets kontroll enligt ovan. Denna differens påverkar inte rapporteringen för individerna eller beloppen som era olika aktörer betalar in till ert skattekonto.

Beloppet i kod 497 kan inte justeras manuellt i Skatteverkets E-tjänst, utan enbart via fil. Skatteverket kommer att dra beloppet enligt kod 497 från ert skattekonto, vilket då kan vara något lägre än vad som har rapporterats in totalt för individerna. Enligt informationen PRI har fått från Skatteverket är det ok att signera deklarationen trots eventuell differens. Större differenser ska fasta i kontrollen som vi beskriver ovan.

Om ni har fler frågor gällande Skatteverkets felmeddelande eller är osäkra när det gäller summeringen i Skatteverkets E-tjänst, vänligen kontakta Skatteverket.

Information den 1 februari 2023

Idag har PRI skickat in AGI-filer till Skatteverket och det har visat sig att vissa av filerna saknar uppgifter om SINK-skatt

Vi jobbar för fullt med att lösa problemet och ber er vänligen att avvakta med att signera er arbetsgivardeklaration om ni har SINK-skatt.

Om ert företag har SINK-skatt framgår av deklarationsrapporten som ni hittar på PRI:s webbtjänst under Pensionsadministration och Hantera AGI. Om ni har ett belopp på raden ”varav skatt SINK (fält 274)” har ni SINK-skatt. 

Vidare har vi även fått information från vissa kunder om att det kommer upp ett felmeddelande i Skatteverkets E-tjänst om att summeringen av skatteavdragen inte stämmer. Summeringsfunktionen ligger i Skatteverkets i E-tjänst, vilken är utom PRI:s kontroll. PRI för dock dialog med Skatteverket för att lösa problemet.