Artikelarkiv

Vad säger deltagarna?

Vi passade på att fråga några deltagare vad de tyckte om vårt IAS 19 frukostseminarium.

Givande kundmöten!

Det mest givande och stimulerande är mötet med kunder – det är inte en floskel utan stämmer i alla högsta grad!

Värdesäkring – påverkar pensionsskulden

Om det sker så är det vid årsskiftet. Då påverkas också pensionsskulden. Det gäller alltså värdesäkringen av den förmånsbestämda ålderspensionen i ITP 2. För 2019 är den fastställd till 2,32 procent.

Stiftelsetjänst växer och utvecklas

Ökad tillväxt och nya tekniklösningar. Om detta kan Annika Viberud berätta mer. Hon är ny chef för PRI Stiftelsetjänst, som nu vinner fler kunduppdrag och nyanställer.

Pensionskunnande är hårdvaluta - och efterfrågan bara ökar!

Komplexiteten på pensionsområdet bara ökar. Det gör pensionskunnande till hårdvaluta. Suget efter kunskap får oss att fortsätta satsa på ett område som påverkar mängder av företag. Vi är PRI och vet allt som är värt att veta om förmånsbestämda tjänstepensioner.

Månadsvisa arbetsgivardeklarationer - nej tack!

Nya regler och förändrad administrativ ordning hos Skatteverket tvingar arbetsgivare att månadsvis på individnivå deklarera utbetalda pensioner i egen regi. Det vänder vi oss mot eftersom det ökar den administrativa bördan i företagen samtidigt som man kraftigt kan ifrågasätta nyttan med dessa ökade krav. PRI och andra aktörer uppvaktar nu Finansdepartementet och Skatteverket för att få till en ändring.

Kompetens och nya regelverk på agendan

Pensioner blev inte någon stor valfråga denna gång, men det finns flera förändringar och förslag på gång som påverkar många av oss. PRI fokuserar på arbetsgivarperspektivet, lyfter och driver pensionsfrågor av vikt för företagen.