Artikelarkiv

Heltäckande stiftelsehantering

Ett tryggt, heltäckande stöd med webblösningar som gör hanteringen smidig. Detta får företagen som låter PRI Stiftelsetjänst sköta stiftelseadministrationen. PRI är en av de största oberoende aktörerna på det här området. I många branscher ökar konkurrensen om arbetskraften. För att säkra kompetens bildar alltfler företag egna vinstandelsstiftelser. Detta är en process PRI Stiftelsetjänst kan utan och innan.

Praktikertjänst – pensioner med extra trygghet

En extra trygghet för praktikernas pensioner. Det var ett önskemål när Praktikertjänst härom året tecknade ännu en kreditförsäkring hos PRI. Slutresultatet blev en bra, kostnadseffektiv lösning för både företag och medarbetare.

Kreditförsäkring – mogen tjänst som vidareutvecklas

PRI har sedan 1961 kreditförsäkrat kundföretagens pensionsutfästelser: Även om alla av oss inte var med på den tiden vågar jag påstå att vår samlade erfarenhet på pensionsområdet i allmänhet - och kreditförsäkring i synnerhet - är mycket stor.

Volvo Cars ”pluggar igen” underskott

En kreditförsäkring ger garantier och trygghet. Volvo Cars använder denna garanti för att hantera underskott i sin brittiska pensionsstiftelse. Det är en smidig lösning som dessutom öppnat nya möjligheter för kapitalförvaltningen i stiftelsen.

Banbrytande satsning på egen regi

Svea Assistans är banbrytaren som vill satsa på pension i egen regi för medarbetarna som ingår i Avtalspension SAF-LO. Det är konkurrensen om arbetskraften som gör egen regi till en attraktiv lösning. Samtidigt hoppas företaget kunna sänka sina pensionskostnader.

Backoffice + redovisning = komplett värdepappersadministration

En kostnadseffektiv tjänst, enkel att använda och som säkrar kompetensen i alla lägen. Det handlar om ”värdepappersadministration for hire” via en ny tjänst som SEB och PRI utvecklat tillsammans. Förenklat är det en tjänst vi erbjuder där backoffice och redovisning kopplas ihop på ett nytt sätt. Därmed får kunden tillgång till en smidig, heltäckande värdepappersadministration.

Hållbarhet och tjänstepension stärker profilen

Att vara en attraktiv arbetsgivare syftar kortfattat till att behålla och locka till sig viktig kompetens och nå framgång. Till de traditionella aspekterna på en attraktiv arbetsgivare hör arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, lönevillkor med mera. Till dessa har nu ytterligare dimensioner som möjliggör värdefull arbetsgivarprofilering seglat upp.

Analysen som säkrar IAS 19-värderingen

Rättvisande och mer försvarbara antaganden. Det är målet med vår nya IAS 19-tjänst. Den ger en analys av företagets antaganden som används i IAS 19-värderingen.

Säker och effektiv IAS 19-koordinering

I företag med verksamhet i flera länder kan värderingen av pensionsskulder bli utmanande. Munksjökoncernen har förmånsbestämda pensionsplaner i fem länder och har tagit hjälp av PRI i sin internationella samordning. Det har gjort hanteringen smidigare och säkrat kvaliteten.